Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferencer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd på til arbejdet i kommunerne. Andre sætter skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat.
Ud over det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer og inviterede, er de fleste af vores temadage og konferencer åbne for alle.
Medlemmer deltager med betragtelig rabat.

 

Temadage og konferencer 2018

Ældrepolitisk Konference den 8 maj 2018

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference
tirsdag den 8. maj på Hotel Nyborg Strand

 

Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
– en konference om etik, prioriteringer og økonomi i ældrepolitikken – nationalt og lokalt

Danske Ældreråd udbyder en ældrepolitisk konference med den hensigt at få belyst hvilke værdier og prioriteter, der hersker inden for ældreområdet i Danmark, og hvordan vi omsætter noget så abstrakt som etik til praktik, og om det overhovedet er muligt? Har vi i Danmark en unik og efterstræbelsesværdig tilgang til det ældrepolitiske område, eller er vi i virkeligheden på vej mod et centralt styret fokus, hvor de politiske prioriteringer i højere grad er styret af dokumentationskrav, øget pres på de pårørende og begrænsede etiske overvejelser?

På konferencen får deltagerne styrket det fælles faglige fundament og får konkrete redskaber til ældre-/seniorrådsarbejdet.

Konferencens tema vil blive belyst af:

  • Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, som indvier os i, hvordan opgaver omkring ældreomsorgen finansieres, løses, prioriteres og kvalitetssikres, og dette i samarbejde med ældre-/seniorrådet.
  • Knud Aarup, formand Socialpolitisk Forening, som præsenterer løsningsforslag til et stærkt lokaldemokrati og giver seks bud på, hvordan man kan skabe et bedre velfærdssamfund.
  • Thomas P. Bøje, professor ved Roskilde Universitet, som giver sit bud på, under hvilke præmisser, borgerne kan og bør være aktive, når en kommune inddrager civilsamfundet
  • Jacob Birkler, filosof, forfatter og fhv. formand for Etisk Råd, som giver løsningsforslag til den etiske ældreomsorg.

De valgfri 11 seminarer vil mere konkret fokusere på nogle af de opgaver, ældre-/seniorrådene kommer til at møde i deres arbejde. De forskellige seminarer er lige så forskellige som de opgaver, et ældre-/seniorråd kan møde og omhandler områder som bl.a.: En værdig død, kvalitetsstandarder, demenspolitik, underernæring, værdighedsmilliarden og de kommunale budgetter.

LÆS PROGRAMMET HER

Målgruppe:
Medlemmer af ældre-/seniorråd, ældrerådenes sekretærer og samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner samt kommunal- og landspolitikere.

Pris: 1.100 kr. for medlemmer af ældre-/seniorråd Øvrige deltagere 1.600 kr. Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. en øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt deltagermateriale.

Tilmeldingsfrist:

Mandag den 23. april 2018

Find program, praktiske oplysninger og tilmeld dig her.
Formands- næstformandsmøder 2018

Formand og næstformand for ældre-/seniorrådet inviteres til et møde af landsformand Erik Stagsted, hvor I – udover at møde formænd og næstformænd fra andre kommuner vil møde lokale bestyrelsesmedlemmer og landsformanden. Et møde i et mindre forum, hvor landsformanden lærer jeres holdninger at kende og hører jeres ideer til udvikling af ældre/-seniorrådene.

Formålet med mødet er at få skabt en tættere relation jer imellem og mellem jer og Danske Ældreråd. Egentlige ældrepolitiske drøftelser er svære at tage på vores repræsentantskabsmøde, hvor der ikke er plads til dialog. Derfor vælger vi denne måde og kan dermed samle op på jeres input til årets arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Danske Ældreråd drøfter løbende ældrepolitiske udfordringer og udspil fra regeringen, KL og Danske Regioner. En dialog med jer om, hvordan I oplever de ældrepolitiske udfordringer i kommunerne, er et godt grundlag for bestyrelsens drøftelser.

Mødet tilrettelægges, så der er tid til ældrepolitiske drøftelser og udvekslinger jer imellem.

Målgruppe: formand og/eller næstformand fra hvert ældre-/seniorråd.

Pris: pr. deltager 400 kr.

Find program, praktiske oplysninger og bilag til dagen på tilmeldingssiden, klik dig videre på en af nedenstående datoer.


Møderne afholdes følgende steder:
Tirsdag den 3. april Middelfart Tilmelding, klik her
Onsdag den 4. april ViborgTilmelding, klik her
Torsdag den 5. april NæstvedTilmelding, klik her
Onsdag den 11. april AllerødTilmelding, klik her
Torsdag den 12. april AabybroTilmelding, klik her

Tilmeldingsfrist:

Onsdag den 21. marts for deltagelse i Middelfart, Viborg og Næstved

Onsdag den 4. april for deltagelse i Allerød og Aabybro

Temadage Forår 2018

Danske Ældreråd afholdte forår 2018 5 temadage med fokus på:

Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd
Hovedparten af alle ældre-/seniorråd har afholdt valg i 2017. Danske Ældreråd bød derfor velkommen til temadage, der styrker ældre-/seniorrådene til de kommende års arbejde.

På temadagen fik deltagerne styrket det fælles faglige fundament og fik konkrete redskaber til at komme hurtigt i gang med ældre-/seniorrådsarbejdet. Deltagerne fik viden, indsigt og dialog om rådenes udfordringer og opgaver.

Temadagens program var sammensat med fokus på de vigtigste områder af arbejdet. Det juridiske grundlag for arbejdet blev belyst ud fra ældre-/seniorrådets synsvinkel.

Læs program for temadagen her.