DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse består af formandskab med en formand og to næstformænd og yderligere otte medlemmer. Fra hver af de 10 valgkredse blev valgt ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere til bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse blev valgt i 2015 og dens  periode udløber d. 25. april 2017.
Der er afholdt valg til bestyrelsen i februar og marts 2017 og den nyvalgte bestyrelse kan ses på hjemmesiden fra d. 26. april 2017.
Første møde i den nyvalgte bestyrelse er fastlagt til d. 16. maj.
På repræsentantskabsmøde 2015 vedtog de stemmeberettigede repræsentanter, at regionsældreråd fik en observatørpost i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse.

patientindragelsesudvalg