Kandidat til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse?
I uge 8 og 9 i 2017 afholdes valg til bestyrelsen, og hvert ældre-/seniorråds formand har modtaget en mail med oplysning om frister og fremgangsmåde.

Læs mailen her Find vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD om bestyrelsesvalg her


Hvad gør ældre-/seniorrådet?
Ældre-/seniorrådet kan indstille 2 kandidater fra egen valgkreds. Der kan indstilles en person til bestyrelsesposten og en person til stedfortræderposten. Den samme person kan indstilles til flere poster.
Anmeldelse af kandidater sker på et skema. Kandidatanmeldelsen forsynes med indstilling og evt. begrundelse fra ældre-/seniorråd i valgkredsen samt oplysning om kandidatens position i ældre-/seniorrådet.
Ældre-/seniorråd kan indstille kandidater frem til d. 25. januar 2017 kl. 23.55.

Skema til anmeldelse af kandidater kan hentes her


Hvad gør kandidaten?
Kandidaten sender skemaet med egne kontaktoplysninger, evt. et foto, samt maksimalt 10 linjers begrundelse for ønsket om at blive medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Skemaet kan downloades hér, og indsendes til sekretariatet inden d. 25. januar 2017 kl. 23.55.
Bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, indstilles på samme måde som øvrige kandidater.
Der er ikke krav om, at kandidaten skal være tilstede ved selve valghandlingen.
Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter repræsentantskabsmødet d. 24. april 2017.

Skema til anmeldelse af kandidater kan hentes her


Hvornår og hvor gennemføres valget?
Valghandlingen gennemføres på nedennævnte datoer og adresser kl. 15.00.

Valgkreds 1 i Nordjylland: Tirsdag d. 28. februar Hotel Phønix, Brønderslev
Valgkreds 2 og 3 i Midtjylland: Torsdag d. 23. februar Tinghallen, Viborg
Valgkreds 4 og 5 i Syddanmark Onsdag d. 22. februar Strib Fritidscenter, Middelfart
Valgkreds 6 og 7 på Sjælland Torsdag d. 3. marts Danhostel, Næstved
Valgkreds 8, 9 og 10 i Hovedstaden Mandag d. 27. februar Nordsjællands.Konf.Center

Onsdag d. 1. februar modtager hvert ældre-/seniorråd en indkaldelse til valgmøde, information om opstillede kandidater i valgkredsen og om valgets forløb.

Læs tidsplan for valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD 2017 her

Spørgsmål om valg til bestyrelsen kan stiles til Dorthe Neergaard, tlf.: 3677 0163 eller mail: dn@danske-aeldreraad.dk.