DANSKE ÆLDRERÅD mener:

Kommunalbestyrelserne og de kommunale ældreråd skal sikre tilsyn med private udbydere af hjemmehjælp.

TV2-udsendelsen ‘Operation X’ har netop afdækket svindel hos flere private udbydere af hjemmehjælp. Snyd med offentlige midler går lige så meget ud over kommunen som borgeren, og det er i alles interesse at komme det til livs – men svaret er ikke eksternt tilsyn. DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer til, at kommunalbestyrelserne sikrer en grundig gennemgang af indgåede kontrakter med de private udbydere, og at ældrerådene i hver kommune sikrer, at det kommunale tilsyn finder sted og bliver fulgt op, som loven foreskriver. Kommunerne har desuden i dag mulighed for at reducere antallet af private udbydere og dermed minimere risikoen. Hvad enten det gælder private eller offentlige udbydere, finder DANSKE ÆLDRERÅD det under alle omstændigheder helt urimeligt, hvis man indenfor rehabiliteringsområdet bruger ufaglært arbejdskraft. Det har vi ikke fortjent.

Bent Aa. Rasmussen, formand, DANSKE ÆLDRERÅD.