Københavns Universitet, Center for Sund Aldring og DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til fælles konference og dialogmøde, fredag d. 30. august 2013 i København.

Hvad gør kommuner for at fremme ældre indvandreres sundhed? Forskning har vist, at ældre indvandrere er særligt udsatte for kroniske livsstilssygdomme, overvægt og mentale lidelser. Dertil kommer, at mange ældre indvandrere har ringe økonomiske og sociale vilkår, der forstærker helbredsmæssige problemer.