Danske Ældreråds holdninger til ældrepolitiske områder

Bestyrelsen i Danske Ældreråd har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer.

Områderne er opdelt i fire overordnede temaer:

  • Forebyggende tiltag, herunder forebyggende hjemmebesøg, patientforløb, underernæring, aktiviteter og ensomhed.
  • Pleje og omsorg, herunder værdig pleje og omsorg, rehabilitering, plejeboliger, frit valg og udlicitering, måltider, faste læger på plejecentre, frivillige, pårørende, demenshandlingsplan, handlingsplan for den ældre medicinske patient og tilsyn.
  • Teknologi og digitalisering, herunder velfærdsteknologi og digital kommunikation.
  • Samspil mellem kommuner og region, herunder sundhedsaftaler, kommunalt selvstyre og udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Bestyrelsen tænker dokumentet som et dynamisk arbejdspapir og håber, at dokumentet kan inspirere ældreråd til drøftelser i egne råd. Dokumentet er sendt til alle 98 medlemmer af Danske Ældreråd og er lagt på Danske Ældreråds hjemmeside.

Vedtaget på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 29. april 2019.

Du kan downloade dokumentet her eller læse mere om de fire temaer herunder:

Scroll til toppen