Ældreråd skal holde vågent øje med kommunerne
De kommunale ældreråd skal sikre, at milliard på finansloven bliver brugt på den rigtige måde.

De lovfæstede kommunale ældreråd har som en af deres opgaver at vejlede beslutningstagere i kommunalt regi om ældre borgeres livsbetingelser og virkningen af offentlige tilbud for denne gruppe. Derfor spiller de en central rolle i at sikre, at den afsatte milliard på finansloven til ældreområdet bliver brugt efter hensigten. I aftaleteksten til finansloven står, at ”en god ældrepleje tilrettelægges bedst med respekt for lokale forhold og med respekt for mødet mellem den enkelte hjemmehjælper og borgeren”.

Vigtigt arbejde for ældrerådene
Formand Bent Aa. Rasmussen udtaler: ”Det er glædeligt, at finansloven indeholder en milliard kroner til ældreområdet, og at kommunerne selv får lov at forvalte midlerne. Hvis der var blevet vedtaget minimumstandarder, og det var lidt knebent med pengene, kunne vi risikere, at man søgte ned imod minimumgrænsen. Nu skal vi så til gengæld være sikre på, at pengene faktisk bliver brugt på området, og de kommunale ældreråd vil følge det tæt. Det gælder både, når kommunerne skal prioritere og gennem deres kvalitetsstandarder fastsætte serviceniveauet.”

Minimumsrettigheder eller kvalitetsstandarder
Minimumsrettigheder er lovfæstede retskrav, som for eksempel retten til to ugentlige bade. Som bekendt indgik disse ikke i det netop vedtagne finanslovsforlig. Som led i det kommunale selvstyre  fastsætter den enkelte kommune stadig selv kvaliteten af ældreplejen. Det sker gennem kommunens kvalitetsstandarder for ældreplejen. Ældrerådet i kommunen skal have dem forelagt, og de forholder sig løbende til ændringer i serviceniveauet.

DANSKE ÆLDRERÅD får opbakning
Pensionistorganisationen Danske Seniorer har i et åbent brev bakket op om ønsket om at bevare den kommunale selvbestemmelse og dermed de kommunale kvalitetsstandarder i ældreplejen. De skriver blandt andet: “Vi bakker i Danske Seniorer op om Danske Ældreråd, som påpeger det problematiske i at tvinge kommunerne til at indføre nationale standarder for f.eks. hjælp til at få et bad. Vi har fuld tillid til, at kommunerne i samarbejde med de lokale ældreråd kan få tingene til at fungere uden ultimative krav.”

Bent Aa. Rasmussen er glad for opbakningen. “De kommunale ældreråd har et vigtigt samarbejde med kommunerne, og udmeldingen fra Danske Seniorer viser bred enighed om det. Det er er vigtigt for rådenes arbejde”, slutter han. 

Læs hele det åbne brev fra Danske Seniorer her.