Danske Ældreråd laver flere forskellige aktiviteter med det formål at støtte medlemmerne i deres opgave som rådgivere for kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål: