Danske Ældreråd til møde med Ældreminister Thyra Frank i Sundheds – og Ældreministeriet

Fra 1. oktober 2017 til 1. februar 2018 kan borgere, virksomheder og organisationer indmelde forslag til regler og dokumentationskrav, som de gerne vil have afskaffet, direkte til ministerierne. ”Vi skal overflødige regler til livs” er innovationsminister Sofie Løhdes begrundelse for initiativet. 

Danske Ældreråd, ÆldreSagen og Ergoterapeutforeningen var derfor fredag den 17.11 inviteret til en drøftelse i Ældreministeriet af områder, hvor regler med fordel kan afskaffes. Hensigten med initiativet ”Meld en regel” er nemlig at få organisationer og borgerne på banen og pege på de steder, hvor der er for meget bureaukrati.

På denne emailadresse kan alle indberettet en overflødig regel eller et overflødigt dokumentationskrav på sundheds- eller ældreområdet: meldenregel@sum.dk.

Hvor mener Danske ældreråd at man kan ”afskaffe en regel”?

På mødet fra Danske Ældreråd deltog Landsformand Erik Stagsted og Ældrepolitisk Konsulent Lisbeth Grøndahl. Danske Ældreråd havde følgende tre områder med til mødet:

Klippekortsordning på plejecentre. Et kritikpunkt her er, at der er for meget administration. Fra ministeriets side er der ikke mange afrapporteringskrav, men det forlyder, at det er kommunerne, som kræver meget dokumentation og administration om ordningen fra deres egne plejecentre.

På mødet tilkendegav Erik Stagsted, at i Danske Ældreråd er vi varme tilhængere af at lade plejecentrene selv administrere de ½ x ugentligt klip pr. beboer på det enkelte plejecenter. Danske Ældreråd bakker op om et selvstændigt råderum og tillid til det enkelte plejecenters faglighed på området, – og en forenkling af den afrapportering, som kommunerne pålægger plejecentrene.

Kvalificere frem for at kontrollere! I Danske Ældreråd oplever vi ofte, at en kvalitetsstandard kan løfte meget på et område. I Danske Ældreråd oplever vi, at mange af kvalitetsstandarderne på ydelsesområdet, i fx ældreplejen, er med til at skabe et præcist niveau for den kvalitet, der skal ydes til ældre i kommunen, og herved bliver meget kontrol desuden overflødig.

I øjeblikket er der tale om, at blandt andet ”visitationen” til ydelser i kommunerne foregår på mange forskellige måder og med stor variation i kvalitet. Det gælder også på området ernæring-/underernæringsindsatsen i kommunerene. Her vil en kvalitetsstandard kunne fjerne mange regler, uvished, partiske tilbud og kontrol.

I landets 98 ældreråd har vi kommunernes kvalitetsstandarder til årligt gennemsyn/hørring, og det resulterer i, at ældrerådene holder godt øje med at tilpasse standarderne til en god kvalitet for borgerne. Med standarderne ved den enkelte borger og deres pårørende, desuden også nøjagtig hvilken ydelse de har krav på fra kommunen til en pågældende indsats.

Ensartede regler på transportområdet for ældre. Kommuner og regioner har forskellige regler for betaling af transport af ældre i forbindelse med behandling/indlæggelse. Skal en borger indlægges på hospital, betaler regionen for transporten. Skal borgeren indlægges på fx en af kommunernes akutpladser, skal man i nogle kommuner selv betale og i andre ikke. I Danske Ældreråd mener vi, at der kan fjernes mange regler, hvis transporten til behandling er finansieret, uanset om det er til en plads i kommune eller til en seng på et hospital.

Har du en ”regel” eller et ”problematisk område” af betydning for ældre, hører vi meget gerne om den her i Danske Ældreråd. Danske Ældreråd er nemlig inviteret til et ekstra uddybende møde med ministeren inden jul. Ring eller skriv derfor gerne herom til Lisbeth Grøndahl, lg@danske-aeldreraad.dk, 3877 0164.