Arrangementer

Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferencer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd på til arbejdet i kommunerne. Andre sætter skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat.

Ud over det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer og inviterede, er de fleste af vores temadage og konferencer åbne for alle.

Temadage

Danske Ældreråds temadage giver ældrerådsmedlemmer redskaberne til at kunne fungere som rådgivere for kommunalbestyrelserne. Temadagene bliver afholdt i hver af de fem regioner to gange om året.

Temadage om ældrerådsvalg og erfaringer med corona

Læs tidligere temadages programmer her

Konferencer

Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer afholdes to gange om året og består af en blanding af oplæg fra forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører. Næste konference var planlagt til at blive afholdt tirsdag den 24. november 2020 i Vingsted, men konferencen er på grund af stigende smittespredning af COVID-19, blevet aflyst. Læs mere her

Læs om tidligere konferencer her

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet består af Danske Ældreråds medlemmer og er organisationens øverste myndighed. De bliver indkaldt en gang om året til repræsentantskabsmøde.

Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 16. juni 2021. Læs mere her

Webinarer

I en corona-tid afholder Danske Ældreråd en række webinarer, som et supplement til Danske Ældreråds normale aktiviteter.

Næste webinar afholdes den 23. marts 2021.

Læs mere her

Formand- næstformandsmøder

En gang om året inviterer bestyrelsen til formands-næstformandsmøder rundt omkring i landet.

Næste gang var planlagt til februar-marts 2021, men grundet situationen med Covid-19 er vi desværre nødt til at aflyse 

Læs mere her

Scroll til toppen