Arrangementer

Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferencer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd på til arbejdet i kommunerne. Andre sætter skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat.

Ud over det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer og inviterede, er de fleste af vores temadage og konferencer åbne for alle.

Kurser

Efteråret 2022 udbyder Danske Ældreråd i samarbejde med VELUX FONDEN et kursus i kommunal økonomi og budgetlægning. Kurset er skræddersyet til medlemmer af ældre- og seniorråd.

Læs mere her

 

 

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet består af Danske Ældreråds medlemmer og er organisationens øverste myndighed. De bliver indkaldt en gang om året til repræsentantskabsmøde.

Seneste repræsentantskabsmøde blev afholdt den 9. maj 2022 på Hotel Nyborg Strand. 

Læs mere her

Temadage

Danske Ældreråds temadage giver ældrerådsmedlemmer redskaberne til at kunne fungere som rådgivere for kommunalbestyrelserne. Temadagene bliver afholdt i hver af de fem regioner to gange om året.

Næste temadage bliver afholdt:
Mandag den 10. oktober, Scandic Hvidovre
Tirsdag den 11. oktober, Ringsted Kongrescenter
Tirsdag den 25. oktober, Viborg Lounge
Mandag den 31. oktober, Milling Park 1 Middelfart
Torsdag den 3.  november, Søparken Aabybro

Konferencer

Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer afholdes to gange om året og består af en blanding af oplæg fra forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører.

Seneste ældrepolitiske konference blev afholdt den 10. maj 2022 på Hotel Nyborg Strand.

Læs mere her

Dialogmøder om ny ældrelov

Danske Ældreråd har foråret 2022 inviteret alle formænd til en drøftelse af, hvordan de og deres råd ser på mulighederne for skabe større værdighed og selvbestemmelse i ældreplejen, og hvordan en ny ældrelov kan understøtte det.

Der har været afholdt tre formiddagsmøder forskellige steder i landet: Onsdag den 2. marts 2022 i Ringsted, tirsdag den 8. marts 2022 i Fredericia og fredag den 11. marts 2022 i Herning.

 

Formand- næstformandsmøder

En gang om året inviterer bestyrelsen til formands-næstformandsmøder rundt omkring i landet.

 

 

 

 

Scroll til toppen