Arrangementer

Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferencer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd på til arbejdet i kommunerne. Andre sætter skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat.

Ud over det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer og inviterede, er de fleste af vores temadage og konferencer åbne for alle.

Temadage

Danske Ældreråds temadage giver ældrerådsmedlemmer redskaberne til at kunne fungere som rådgivere for kommunalbestyrelserne.

Temadagene bliver afholdt i hver af de fem regioner to gange om året.

Læs mere om temadagene i efteråret 2019 her

Konferencer

Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer afholdes to gange om året og består af en blanding af oplæg fra forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører.

Læs mere om de ældrepolitiske konferencer her

 
 

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet består af Danske Ældreråds medlemmer og er organisationens øverste myndighed. De bliver indkaldt en gang om året til repræsentantskabsmøde

Læs mere om Danske Ældreråds repræsentantskabsmøder her

 
 
 

Formand- næstformandsmøder

Foråret byder på afknslkjfsgfddfgdfgfdg…