Arrangementer

Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferencer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd på til arbejdet i kommunerne. Andre sætter skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat.

Ud over det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer og inviterede, er de fleste af vores temadage og konferencer åbne for alle.

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet består af Danske Ældreråds medlemmer og er organisationens øverste myndighed. De bliver indkaldt en gang om året til repræsentantskabsmøde.

Seneste repræsentantskabsmøde blev afholdt den 16. juni 2021. Læs mere her

Konferencer

Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer afholdes to gange om året og består af en blanding af oplæg fra forskere, organisationsfolk, politikere og andre aktører.

Næste konference "Livet som ældre i fremtiden" handler om, hvordan kommunerne kan planlægge langsigtet i forhold til sundhed og forebyggelse, boligformer og offentlig transport? Konferencen afholdes den 25. oktober på Hotel Nyborg Strand. 

Læs mere om konferencen den 25. oktober her

Læs om tidligere konferencer her

Formand- næstformandsmøder

En gang om året inviterer bestyrelsen til formands-næstformandsmøder rundt omkring i landet. Næste gang møder afholdes september/oktober 2021.

Læs mere her

Temadage

Danske Ældreråds temadage giver ældrerådsmedlemmer redskaberne til at kunne fungere som rådgivere for kommunalbestyrelserne. Temadagene bliver afholdt i hver af de fem regioner to gange om året.

De sidst afholdte temadage handlede om ældrerådsvalg og erfaringer med corona

Læs tidligere temadages programmer her

 

 

Webinarer

I en corona-tid afholder Danske Ældreråd en række webinarer, som et supplement til Danske Ældreråds normale aktiviteter.

 

Scroll til toppen