Tidligere konferencer

Herunder kan du orientere dig om Danske Ældreråds tidligere konferencer:

Vingsted, november 2019: Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?

Nyborg, april 2019: Inddragelse og samskabelse

Vingsted, november 2018: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne 

Nyborg, maj 2018: Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?

Vingsted, oktober 2017: Et sundt liv som ældre 

Nyborg, april 2017: Værdighed – hvad er det?

Vingsted, november 2016: Er det helt skævt? – En konference med fokus på tilgængelighed og på ulighed blandt ældre

Nyborg, maj 2016: Når sundheden flytter ud i kommunerne  

Vingsted, november 2015: Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje

Nyborg, maj 2015: Forandringer i omsorgen for ældre – velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre

Vingsted, november 2014: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Nyborg, april 2014: Det gode liv som gammel – Hvad skal der til?

Vingsted, oktober 2013: Fra høringspart til medskaber – Borgerinddragelse for alvor?

Nyborg, maj 2013: Ældreomsorg i forandring – god vilje er en forudsætning for god omsorg.

 Vingsted, november 2012: Før livet bliver ubærligt.

Nyborg, maj 2012: Aktivt ældreliv- også for borgere med behov for hjælp.

Vingsted, november 2011: En sundhedsindsats mellem to stole? Ældre som brugere af kommunale og regionale sundhedsydelser.

Nyborg, maj 2011: Medborgerskab i et aktivt ældreliv – fra ældrebyrde til ældrestyrke.

Vingsted, november 2010: Sammenhæng i demensindsatsen – nu og i fremtiden.

Nyborg, april 2010: Vi lever længere – hvordan lever vi bedre? Om forebyggelse, træning og rehabilitering på ældreområdet (s. 5 i nyhedsbrevet).

Vingsted, oktober 2009: Alder ingen hindring – kan kommunal service, sundhedsydelser og frivillig indsats på ældreområdet gå op i en højere enhed?

Nyborg, maj 2009: Hvem har ansvaret nu, og hvem får det i fremtiden? Vilkår og betingelser for en god hverdag som ældre borger i kommunen og som bruger af serviceydelser.

Vingsted, november 2008: Ældrerådene helt fremme i skoene – om nærdemokrati, partnerskaber og aktive ældreråd (s. 3 i nyhedsbrevet).

Nyborg, april 2008: Ældre- og plejeboliger til os og vore børn. Mursten er ikke alt! Miljø, teknologi og menneskelighed.

Scroll til toppen