Forår 2020:Temadage om samarbejdsrelationer og forebyggelse

Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i kommunerne, og hvordan arbejder kommunerne med forebyggelse på ældreområdet. Det er de to spørgsmål, som forårets fem temadage sætter fokus på.

På temadagene får du både ældrerådenes og kommunernes syn på, hvad der kendetegner det gode samarbejde.

Ældrerådsformænd fra fem kommuner fortæller om deres samarbejdsrelationer og giver deres syn på hvorfor det gode samarbejde er vigtigt, hvordan de får det til at lykkes og hvilke resultater det i sidste ende medfører for kommunens ældre.

Herudover fortæller fem kommunale udvalgsformænds om deres oplevelser og overvejelser om det gode samarbejde mellem ældreråd og kommune.

Anden halvdel af dagen, handler om tidlig opsporing og forebyggelse i forhold til sårbare ældre. Du hører om de initiativer kommunerne er forpligtigede til at løse på området, og du hører om de gode eksempler og initiativer, som meget gerne må sprede sig fra kommune til kommune.

Et godt eksempel herpå er projektet ”I Sikre Hænder”. Projektet har vist fremragende resultater i arbejdet med tidlig opsporing, forebyggelse og patientsikkerhed bl.a. ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald, infektioner og vægttab.

På temadagen lægges der vægt på god mulighed for dialog og erfaringsudveksling med andre ældreråd.

 

*Slides fra temadage i Viborg er på vej…