Forår 2020:Temadage om samarbejdsrelationer og forebyggelse

Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i kommunerne, og hvordan arbejder kommunerne med forebyggelse på ældreområdet. Det er de to spørgsmål, som forårets fem temadage sætter fokus på.

På temadagene får du både ældrerådenes og kommunernes syn på, hvad der kendetegner det gode samarbejde.

Ældrerådsformænd fra fem kommuner fortæller om deres samarbejdsrelationer og giver deres syn på hvorfor det gode samarbejde er vigtigt, hvordan de får det til at lykkes og hvilke resultater det i sidste ende medfører for kommunens ældre.

Herudover fortæller fem kommunale udvalgsformænds om deres oplevelser og overvejelser om det gode samarbejde mellem ældreråd og kommune.

Anden halvdel af dagen, handler om tidlig opsporing og forebyggelse i forhold til sårbare ældre. Du hører om de initiativer kommunerne er forpligtigede til at løse på området, og du hører om de gode eksempler og initiativer, som meget gerne må sprede sig fra kommune til kommune.

Et godt eksempel herpå er projektet ”I Sikre Hænder”. Projektet har vist fremragende resultater i arbejdet med tidlig opsporing, forebyggelse og patientsikkerhed bl.a. ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald, infektioner og vægttab.

På temadagen lægges der vægt på god mulighed for dialog og erfaringsudveksling med andre ældreråd.

TILMELDING

Klik ind på
tilmeld.dk/temadageforaar2020
og tilmeld dig temadagen.

Her finder du også det fulde program og praktiske oplysninger om frister, priser mv.

 

HILLERØD
Mandag den 24. februar 2020
Frederiksborgcenteret
Milnersvej 39, 3400 Hillerød

KØGE
Onsdag den 26. februar 2020

Theilgaarden – Den Hvide by
Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

FREDERICIA
Mandag den 2. marts 2020

Fuglsangcenteret
Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

VIBORG
Tirsdag den 3. marts 2020

Tinghallen – BDO Lounge
Tingvej 7, 8800 Viborg

AALBORG
Onsdag den 4. marts 2020

Hotel Scheelsminde
Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg

 

Temadage – efterår 2019

Danske Ældreråd bød i september og oktober velkommen til en temadag, der handlede om den sundhedsfaglige indsats i kommunerne.

På temadagene dykkede vi ned i kommunernes sundhedsfaglige opgaver nu og i de kommende år. En sundhedschef fra hver region fortalte om kommunernes sundhedsfaglige opgaver og forpligtigelser og gav sit bud på, hvordan kommunerne fremadrettet løser de nye opgaver. Temadagen gav et bud på fremtidens behov for seniorboliger og plejehjemspladser. En plejehjemsleder – ligeledes fra hver region – fortalte om at lede et plejehjem både visionært og værdigt og samtidig økonomisk ansvarligt. Styrelsen for Patientsikkerhed fører i dag både et social- og plejefagligt tilsyn og et sundhedsfagligt tilsyn med kommunernes indsats i hjemmeplejen og på plejehjem. På temadagen orienterede de om de to typer af tilsynsbesøg, om målepunkterne, og om resultaterne efter de første år med de nye tilsyn.

Se det fulde program her: Program temadage efteråret 2019

Slides fra Aalborg

Slides fra Viborg

Slides fra Middelfart

Slides fra Køge

Slides fra Farum