Tidligere temadage

Forår 2019: Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning
Læs programmet her

Efterår 2018: Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.
Læs programmet her

Forår 2018: Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd
Læs programmet her

Forår 2017: Temadage om tilsyn i ældreplejen
Læs programmet her

Efterår 2016: Temadage om valg til ældrerådene
Læs programmet her

Efterår 2015: Temadage om ældre-/seniorråds synlighed og medier
Læs programmet her

Efterår 2014: Temadage om kommunal økonomi og ældre-/seniorråds økonomi
Læs programmet her

Efterår 2012: Temadage om ældrerådsvalg 2013
Læs programmet her

Efterår 2011: Fem temadage om kvalitetsstandarder
Læs programmet her

Forår 2011: Temadage om ældreråd og mediesynlighed
Læs programmet her

Efterår 2010: Temadage om ældreråd og de kommunale budgetter
Læs programmet her