Danske Ældreråd

Fornuftig velfærdsaftale om frikommuneforsøg på ældreområdet

Danske Ældreråd tager godt imod store dele af den nyligt indgåede velfærdsaftale, der sætter rammerne for regeringens frikommuneforsøg. Det er en aftale, der giver tre kommuner – Langeland, Middelfart og Viborg – stor frihed til lokalt at prøve nye ting af på ældreområdet samtidig med, at man har bevaret vigtige regler. Og så er det en aftale, som lægger op til, at de folkevalgte ældreråd i de tre kommuner får en central rolle.

Undersøgelse: De yngste ældre er mindre ensomme end resten af befolkningen

Forekomsten af ensomhed i Danmark er mindst blandt personer i alderen 65-79 år. Til gengæld stiger risikoen for ensomhed markant, når man har rundet de firs. Og den højeste forekomst af ensomhed finder man blandt plus 90-årige. Det viser den første samlede undersøgelse af ensomhed i befolkningen.

Webinar: Kommunal budgetlægning og brug af demografimodeller på ældreområdet

Danske Ældreråd inviterer til webinar om kommunal budgetlægning og brug af demografimodeller på ældreområdet onsdag den 10. februar 2021 klokken 10.15 – 12.00. Oplægsholdere er professor Kurt Houlberg og projektchef Camilla T. Dalsgaard fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Scroll til toppen