Bestyrelsens og formandskabets møder

Kommende møder i bestyrelsen:

Torsdag d. 12. oktober 2017
Mandag d. 22. januar 2018
Torsdag d. 15. marts 2018

Kommende møder i formandskabet:

Tirsdag d. 5. december 2017
Tirsdag d. 27. februar 2018
Tirsdag d. 17. april 2018