Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2019.               

Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd

Der er valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2019. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen.

Bestyrelsens valgperiode er to år. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, som i 2019 finder sted d. 29. april.

Valg:

Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i Danske Ældreråds ti valgkredse. Valg afholdes fra kl. 15.00 – 15.30 i forbindelse med en temadag, arrangeret af Danske Ældreråd.

Valg afholdes således:

Valgkreds 1 i Nordjylland: Tirsdag d. 5. marts, Hotel Phønix, Aalborg

Kandidatpræsentation Kreds 1

Valgkreds 2 og 3 i Midtjylland: Torsdag d. 28. februar, Tinghallen, Viborg

Kandidatpræsentation Kreds 2

Kandidatpræsentation Kreds 3

Valgkreds 4 og 5 i Syddanmark: Onsdag d. 27. februar, Strib Fritids- og aktivitetscenter

Kandidatpræsentation Kreds 4

Kandidatpræsentation Kreds 5

Valgkreds 6 og 7 på Sjælland: Tirsdag d. 26. februar, Theilgaard Den Hvide by, Køge

Kandidatpræsentation Kreds 6

Kandidatpræsentation Kreds 7

Valgkreds 8, 9 og 10 i Hovedstaden, Torsdag d. 7. marts, Nordsjæl. Konf. Center, Allerød

Kandidatpræsentation Kreds 8

Kandidatpræsentation Kreds 9

Kandidatpræsentation Kreds 10

Ældre-/seniorrådet afholder udgifter til transport til valgstedet.

Bestyrelsen har efter vedtægtens § 9, stk. 8, besluttet, at valg afvikles og ledes af en valgstyrer, der er udpeget af bestyrelsen. Valgstyreren udpeges af og blandt formandskabet og sekretariatet.  Danske Ældreråds formandskab er valgansvarlig. Sekretariatet varetager praktiske forhold vedrørende valget.

Valg til bestyrelsen sker efter §§ 6 og 9 i vedtægten for Danske Ældreråd.

Materiale (links):

 

Indstilling af kandidater:

Kandidater kan indstilles af valgkredsens ældre-/seniorråd. Kandidater skal komme fra et ældre-/seniorråd i valgkredsen. Kandidater skal indstilles på det vedhæftede skema. Hvert ældre-/seniorråd kan højst indstille to kandidater, en kandidat til bestyrelsen og en kandidat som stedfortræder.

Indstilling skal være sekretariatet i hænde senest d. 30. januar 2019 kl. 24.00

Kandidatanmeldelsen forsynes med indstilling og evt. begrundelse fra ældre-/seniorråd i valgkredsen. Kandidaten sender egne kontaktoplysninger, evt. et foto, samt ca. 10 linjers begrundelse for ønsket om at blive valgt til Danske Ældreråds bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, indstilles på samme måde som øvrige kandidater.

Tidsplan:

  • 30. januar 2019 frist for indstilling af kandidater til bestyrelsen.
  • 6. februar 2019 modtager hver valgkreds en indkaldelse til valgmøde med specifikke informationer vedrørende valget, herunder præsentation af opstillede kandidater m.m.
  • 26. februar til og med 7. marts 2019 afvikles bestyrelsesvalg i 10 valgkredse.
  • 12. marts 2019 offentliggøres resultatet af valg til bestyrelsen for 2019-21.
  • Information vedrørende valg af formand sker i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet i januar 2019.

Materiale (links):

Ved spørgsmål, kontakt seniorpolitisk konsulent, Marianne Lundsgaard på tlf. 3877 0165 tirsdag – fredag

Denne side bliver løbende opdateret med yderligere oplysninger omkring bestyrelsesvalget.