ER AFHOLDT: Vingsted-konference 2013: Fra høringspart til medskaber – borgerinddragelse for alvor?

Torsdag d. 10. oktober 2013 tog DANSKE ÆLDRERÅD med ældrepolitisk konference om borgerinddragelse temperaturen på det lokale demokrati.

Læs konferencerapporten her.

Læs konferenceprogrammet her.