VALGPJECE

DANSKE ÆLDRERÅD har udarbejdet en valgpjece til Ældrerådsvalg (Seniorrådsvalg) – lige til at printe ud og benytte sammen med rådenes eget valgmateriale (mar. 2013).
Læs mere


HANDLEPLAN TIL ÆLDRERÅDSVALG

fra Høje-Taastrup Seniorråd til andre ældre-/seniorråds inspiration er nu på hjemmesiden. Her findes også en samling af andre planer ifb. ældreråd (mar. 2013)
Læs mere

 

REPRÆSENTANTSKABS-MØDE 2013

Indkaldelse og tilmelding er på hjemmesiden (feb. 2013)
Læs mere


STUDIETUR TIL BRUXELLES

Studietur til Bruxelles

Til medlemmer af Ældre- og Seniorråd

I anledning af EU-Ældreråret sidste år arrangerede DANSKE ÆLDRERÅD i samarbejde med FIC (Fagligt Internationalt Center) en EU-studietur til Bruxelles.

Studieturen blev en succes med 24 deltagere fra 9 ældre- og seniorråd.

DANSKE ÆLDRERÅD og FIC har derfor valgt at udbyde en tilsvarende studietur fra d. 16. – 18. september 2013

Tilmeldingsfrist den 31.maj 2013. Tilmeldingen til studieturen sker gennem FIC tilevy.olsen@fic.dk

Program og begrundelser for hvorfor en sådan tur er relevant at deltage i for medlemmer af ældre- og seniorråd er vedhæftet.

 

Birthe Funk – formand for ældrerådet i Lollands Kommune – var deltager  på turen i 2012 og skriver følgende:

Studietur til Bruxelles med FIC og DANSKE ÆLDRERÅD.

Vi var 2 medlemmer af Ældreråd Lolland, der fik bevilget denne tur i november 2012.

Det kan kun anbefales at deltage, da vi fik et rigtig godt indblik i dele af EU systemet, der blev noget mere nærværende.

Vi var ældrerådsrepræsentanter fra en række kommuner, og som sædvanlig er ikke mindst samværet og samtalen mellem deltagerne også rigtig hyggeligt og oplysende.

Bortset fra en enkelt politiker, så blev vi informeret af en række meget velformulerende embedsmænd og fik et indblik et mange af de sager, man beskæftiger sig med, herunder den omsiggribende flyttevirksomhed mellem Bruxelles og Strasbourg, der er indskrevet i traktaten !! Vi blev rigtig godt modtaget og behandlet og fik en fin rundvisning til de forskellige tilholdssteder, der var præget af byggerod bl.a. som følge af udvidelserne med de nye lande, som en af vore tidligere statsministrere er så stolt af.

Hvis man ikke er udpræget tilhænger af EU systemet, så oplevede jeg, at de meget engagerede embedsmænd kunne påvirke ens medbragte holdninger. Det krævede nogen eftertænksomhed at blive helt nøgtern igen.

Der var valgt et velbeliggende og godt hotel og forplejningen var rigtig god.

Efterfølgende valgte jeg at abonnere på nyhedsbrevet, så man kan følge lidt bedre med også selvom jeg har en alder, hvor jeg kan huske bombardementet af Bornholm under 2. verdenskrig.

Så er der mulighed for at få bevilget en studietur, så benyt chancen.

Birthe Funk,

Ældreråd Lolland

Venlig hilsen

Marianne Lundsgaard

Sekretariatsleder

ÅRSBERETNINGER 2012

fra Glostrup Seniorråd, Kalundborg Ældreråd, Middelfart Ældreråd, Norddjurs Ældreråd og Vesthimmerlands Ældreråd ligger nu på hjemmesiden (feb. 2013).
Læs mere