Folkebevægelse vil halvere ensomheden inden 2020

DANSKE ÆLDRERÅD er sammen med flere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Visionen er at halvere antallet af ensomme inden 2020.

Alle mennesker kan blive ramt af ensomhed og på forskellige tidspunkter i livet. En helt ny undersøgelse viser, at flere end 210.000 danskere ofte eller altid føler ensomme.  Ensomhed har store omkostninger – individuelt og for samfundet som helhed. Ensomhed er lige så sundhedsskadelig som både rygning og overvægt.

Sammen kan vi gøre nogetVi er en del af FME logo
Ensomhed kan forebygges og bekæmpes. Det ved de mange danske organisationer, offentlige instanser og socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med at bekæmpe ensomhed til dagligt. Derfor er flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og finde nye muligheder for fællesskaber. Den fælles vision er ambitiøs. Antallet af ensomme danskere skal halveres inden 2020. Ensomhed er desværre et tabubelagt emne, og følelsen forstærkes af, at man ikke deler den med nogen. Her kan vi med Folkebevægelsen gøre en forskel. Når så mange går sammen og råber op på samme tid, så kan vi være med til at nedbryde tabuet.

Folkebevægelse med alle deltagereAlle kan være med
Folkebevægelsen mod Ensomhed er et initiativ, hvor alle kan være med. En bevægelse, hvor alle personer, organisationer og virksomheder gør lidt ekstra for at hjælpe dem, der føler sig ensomme. Det behøver ikke at kræve meget at hjælpe et andet menneske. Hvis alle gør en lille ekstra indsats i hverdagen, kan vi sammen gøre en stor forskel.

Hvem er medlemmer af Folkebevægelsen?
Aarhus Kommune BL – Danmarks Almene Boliger, Børns Vilkår, BRFkredit, BROEN, Bydelsmødrene, Center for Socialt Ansvar, Danmission, Dansk Boldspil-Union, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Friskoleforening, DANSKE ÆLDRERÅD, Danske SoSu-skoler, DGI Efterskoleforeningen, Ensomme Gamles Værn, Ergoterapeutforeningen, Folkehøjskolernes Forening, Frivilligrådet, GirlTalk, Hjerteforeningen, HomeStart, Jyske Bank-koncernen, KAB, KFUM Spejderne, Københavns Kommune – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen for Førtidspensionister, Marselisborg, Mary Fonden, Meyers Madhus, Nyborg Kommune, Psykiatrifonden, Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Ventilen, Vor Frue Kirke og Ældre Sagen.

Folkebevægelsen har deres egen hjemmeside – http://modensomhed.dk/

Folkebevægelsen har en facebook-side – https://www.facebook.com/modensomhed