Folkemødet 2018

Foto: Joshua Tree Photography

Danske Ældreråd deltager for femte år i træk ved Folkemødet på Bornholm, der finder sted 14.-17. juni 2018.  Danske Ældreråd deltager ved flere relevante organisationers events. Se nedenstående programoversigt.

Ved dette års Folkemøde, deltager landsformand Erik Stagsted, 1. næstformand Mogens Rasmussen og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard.

 

Danske Ældreråds program på Folkemødet 2018:

Erik Stagsted deltager i debatten hos Danske Seniorer

Tema: ”Seniorer og demens”

Torsdag d. 14. juni kl. 17.00 – 18.00

Sted: Telt J16-Danske Seniorer

Erik Stagsted deltager i debatten hos Odense Universitetshospital, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark og Syddansk Universitet

Tema: ”Behandling i eget hjem – hvor går grænsen?”

Fredag d. 15. juni kl. 10.30 – 11.15

Sted: J38 – Patienten Først: Fremtidens Hospital

Erik Stagsted deltager i debatten hos Danske Seniorer

Tema: “Seniorer og værdig død”

Lørdag d. 16. juni kl. 12.20 – 13.00

Sted: Telt J16-Danske Seniorer

Se hele Folkemødets program her

Folkemødet 2017

DANSKE ÆLDRERÅD deltog for fjerde år i træk ved Folkemødet på Bornholm, der fandt sted 15.-18. juni 2017.  DANSKE ÆLDRERÅD deltog med en tale på Speakers Corner under temaet ”Fokus på øget kommunal selvbestemmelse på ældreområdet”, samt ved flere relevante organisationers events. Se eventuelt programoversigt.

DANSKE ÆLDRERÅD valgte at satse på deltagelse i et bredt udsnit af organisationers events, samt at arrangere en event i samarbejde med Danske Seniorer og RealDania.

DANSKE ÆLDRERÅD var desuden en del af bogprojektet ”SMÅ VISIONER” og deltog i lanceringen af bogen ved en event på folkemødet. Bogprojektet er en fejring af fundamenterne for vores demokrati: De mange organisationer, foreninger og institutioner, hvis værdier og visioner former vores samfund ved at præge dagsordenen og sætte kursen for fremtiden. SMÅ VISIONER præsenteredes officielt på Folkemødet fordi bogværket er inspireret af Folkemødets vision om at skabe dialog mellem demokratiets udøvere og borgerne. Bogprojektet udsendes som boggave til alle folkeskoler og gymnasier på FN’s demokratidag den 15. september, fordi bogens vigtigste formål er at fejre dansk demokrati og inspirere en ny generation til at tage aktiv del i det. I alt vil over 1.000 unge skoleelever fokusere på de 100 deltagende organisationer, og altså heriblandt DANSKE ÆLDRERÅD.

Ved dette års Folkemøde, deltog den nyvalgte formand Erik Stagsted, 1. næstformand Mogens Rasmussen og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard.

DANSKE ÆLDRERÅDs program på Folkemødet 2017

Erik Stagsted deltog i debat hos Sundhedsstyrelsen

Tema: ”Får ældre for meget medicin?”

Torsdag d. 15. juni kl. 16.30 – 17.15

Sted: Telt J52

Erik Stagsted, Mogens Rasmussen og Marianne Lundsgaard deltog i lanceringen af bogprojekt ”SMÅ VISIONER”

Tema: ”Børns syn på de danske foreningers visioner”

Torsdag d. 15. juni kl. 18.00 – 19.00

Sted: K3 Coop – Kirkepladsen

Erik Stagsted deltog i debat hos Københavns Universitet

Tema: “600.000 flere ældre i 2040 – hvordan får vi råd?

Torsdag d. 15. juni kl. 18.25 – 19.20

Sted: Telt G25

Mogens Rasmussen talte på Speakers Corner

Tema: ”Kommunalt selvstyre og ældrerådsarbejde”.

Fredag d. 16. juni kl. 14.30

Sted: Cirkuspladsen lige over for den store talerstol.

Erik Stagsted deltog i debat hos Danske Seniorer

Tema: Senior-højskoler – livet efter arbejdsmarkedet

Fredag d. 16. juni kl. 16.30

Sted: Telt J24

Erik Stagsted deltog i debat hos Danske Fodterapeuter

Tema: ”Social ulighed i sundhedsjunglen – hvem har ansvaret?”

Lørdag d. 17. juni kl. 12.10 – 12.55

Sted: Telt J42

Erik Stagsted delt0g i debat hos Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Tema: “Blev omsorgen væk i dokumentation og ensidig fokus på sygdom og symptomer?”

Lørdag d. 17. juni kl. 14.30 – 16.00

Sted: Telt J48

DANSKE ÆLDRERÅD, Danske Seniorer, RealDania

Tema: ”Den tredje alder – alene eller fælles?”

Lørdag d. 17. juni kl. 18.00 – 19.00

Sted: Telt J38

Find det fulde program for Folkemødet her.

 
Folkemødet 2016
FORSIDE AF HJEMMESIDE FM15 Bent på speakers corner

DANSKE ÆLDRERÅD deltog for tredje år i træk på Folkemødet på Bornholm d. 16.-19. juni.

I år deltog DANSKE ÆLDRERÅD med egen event. Eventen foregik på mødestedet Civiltinget, som er et nyt initiativ fra Folkemødet. Et mødested hvor mindre organisationer uden stor økonomisk formåen bliver tilbudt nogle gode rammer til, at få deres budskaber ud på Folkemødet.

event folkmøde 2016DANSKE ÆLDRERÅDs event var programsat fredag d. 17. juni kl. 09.30, med temaet:

”Hvordan vil jeg bo som gammel og hvilke muligheder har jeg?”

En debat mellem repræsentanter for ældreorganisationer og eksperter om, hvad fremtidens ældre forventer sig af en ældrevenlig bolig. Her kunne man møde:

  • Erik Stagsted, næstformand, DANSKE ÆLDRERÅD
  • Margrethe Kähler, chefkonsulent, Ældre Sagen
  • Bjarke Oxlund, lektor, Institut for Antropologi og Center for Sund Aldring
  • Birgitte Vølund, landsformand, Alzheimerforeningen

Fokus i debatten var skrøbelige, sårbare og svækkede ældre – kort sagt ældre, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen eller som forventer at få behov for hjælp og støtte.

Formand Bent Aa. Rasmussen, 2. næstformand Erik Stagsted og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard deltager derudover i otte debatarrangementer.

Debatten blev optaget og sendt via Radio Folkemødet. Hør debatten her.

 

Bent på folkemøde 16Bent Aa. Rasmussen taler på Speakers Corner
Tema: Velfærdsteknologi og værdighed
Torsdag d. 16. juni kl. 15:40-15:50
Sted: Cirkuspladsen lige overfor den store talerstol

Erik Stagsted taler på Speakers Corner
Tema: Fremtidens madkultur for ældre i Danmark
Torsdag d. 16. juni kl. 15:50-16:00
Sted: Cirkuspladsen lige overfor den store talerstol

Erik Stagsted taler ved egen event
Tema: Hvordan vil jeg bo som gammel og hvilke muligheder har jeg?
Fredag d. 17. juni kl. 9:30-10:15
Sted: Civiltinget, Kampløkke Havn (E11)

Bent Aa. Rasmussen debat hos Center for Sund Aldring
Tema: Ansvar og engagement i frivilligt arbejde #frivillig4life
Fredag d. 17. juni kl. 11:30-13:00
Sted: Brandstationen (D6)

Bent Aa. Rasmussen debat hos Center for God Forvaltning
Tema: Digitalisering – er det god forvaltning
Fredag d. 17. juni kl. 15:00-15:45
Sted: Kæmpestranden (J23)

Bent Aa. Rasmussen debat hos Dansk Standard  
Tema: ”Nye standarder for ældreplejen?”
Fredag d. 17. juni kl. 16:00-17:00
Sted: Gården – Kirkepladsen ( K28)

Bent Aa. Rasmussen debat hos Danske Seniorer
Tema: Hvordan får vi indflydelse på ældrepolitik?
Lørdag d. 18. juni kl. 11:30-12:30
Sted: Danchells Anlæg (A28)

Bent Aa. Rasmussen og Erik Stagsted tilhørere hos Danske Seniorer og RealDania
Tema: Skal du bo i ollekolle, når du bliver gammel?
Lørdag d. 18. juni kl. 17:30-19:00
Sted: Kæmpestranden (J34)

Find det fulde program for Folkemødet her.

Folkemødet 2015
DANSKE ÆLDRERÅD deltog ved Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni 2015.FOLKEMØDET

Formand Bent Aa. Rasmussen, 1. næstformand Hanne Vedersø og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard deltog i flere debatarrangementer.

DANSKE ÆLDRERÅD var der udover programsat ved følgende 8 arrangementer:

Bent Aa. Rasmussen debat hos Danske Seniorer
Tema: Infrastruktur, særligt omkring ø-problematikken og satspuljen
Torsdag d. 11. juni kl. 10:00-13:00
Sted: Aakirkebyhallen

Hanne Vedersø taler på Speakers Corner
Tema: Ensomhed eller livskvalitet
Torsdag d. 11. juni kl. 15:10-15:20
Sted: Cirkuspladsen lige overfor den store talerstol

Bent Aa. Rasmussen taler på Speakers Corner
Tema: Ældreråd sikrer dialog med kommunalpolitkerne i kommunerne
Fredag d. 12. juni kl. 10:00-10:10
Sted: Cirkuspladsen lige overfor den store talerstol

Hanne Vedersø debat hos Center for Sund Aldring
Tema: Hvordan kan en aktiv hjerne og krop forebygge demens og øge livskvaliteten? Samt hvordan gavner en aktiv ældrestyrke samfundet?
Fredag d. 12. juni kl. 10:00-11:00
Sted: Ældre Sagens telt, Kæmpestranden, J6

Bent Aa. Rasmussen debat hos Danske Seniorer
Tema: Fejlmedicinering af ældre og retten til selvbestemmelse.
Fredag d. 12. juni kl. 15:00-15:45
Danske Seniorers telt, Kæmpestranden, J29

Bent Aa. Rasmussen, Hanne Vedersø og Marianne Lundsgaard tilhørere hos Folkebevægelsen mod Ensomhed
Tema: Ensomhed – Vi gør noget ved det!
Lørdag d. 13. juni kl. 09:30-10:30
Ældre Sagens telt, Kæmpestranden, J6

Bent Aa. Rasmussen debat hos Dansk Blindesamfund
Tema: Ulighed i sundhed
Lørdag d. 13. juni kl. 11:30-12:30
Dansk Blindesamfunds telt, Nordlandspladsen, B11

Hanne Vedersø debat hos Højskolerne
Tema: Generationsmøde – Hvordan kan vi lære af hinanden på tværs af alder og generationskløfter?
Lørdag d. 13. juni kl. 20:00-21:00
Højskolernes Folkekøkken, Danchells Anlæg, A1

 

 

Folkemødet 2014

DANSKE ÆLDRERÅD debatterede om ældreområdet til Folkemødet på Bornholm 12.-15. juni 2014.
DANSKE ÆLDRERÅD deltog i flere debatarrangementer, hvor formand Bent Aa. Rasmussen, 1. næsteformand Hanne Vedersø og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard var til stede.

Udover at deltage i diverse debatter var
DANSKE ÆLDRERÅD programsat som debattør ved følgende arrangementer:

Bent Aa. Rasmussen debat hos Faglige Seniorer
Tema: Ældrerådenes rammer og virke
Fredag d. 13. juni kl. 9:00-10:00
Sted: Danchels Anlæg, plads D22.

Bent Aa. Rasmussen taler på Speakers Corner
Tema: Ældre er vigtige medspiller i kommunalpolitik
Fredag d. 13. juni kl. 10.10-10.20
Sted: Cirkuspladsen lige overfor den store talerstol

Bent Aa. Rasmussen debat hos Sundhedsstyrelsen
Tema: Sund aldring
Lørdag d. 14. juni kl. 14.45-15:45
Sted: Høyers Iscafé

Hanne Vedersø debat hos Dansk Blindesamfund
Lørdag d. 14. juni kl. 15-16
Tema: Det bør også for ældre være muligt at leve et aktivt liv, selv om man i en sen alder har mistet synet
Sted: Blindesamfunds telt på Nordlandspladsen, N21

Marianne Lundsgaard debat hos FOA og DSR
Lørdag d. 14. juni kl. 15-16:30
Tema: Værdighedsgaranti i Ældreplejen
Sted: DSR´s telt på Kæmpe Strand

Jørgen Larsen debat hos Fonden Teknologirådet
Lørdag d. 14. juni kl. 14.30-16.00
Tema: Omsorg og sygepleje med fokus på velfærdsteknologi
Sted: Kampeløkken havn – Fonden Teknologirådet, H2

Find det fulde program + mere information om Folkemødet her