Adresse: Vi har sekretariat på Jernbane Allé 54, 3. th., 2720 Vanløse.
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9:00-12:00 og 13:00-15:00, fredag 9:00-12:00.

Sekretariatschef
Trine Toftgaard Lund
Tlf.: 3877 0163 / Mobil: 2242 8913
Mail: ttl@danske-aeldreraad.dk

Seniorkonsulent
Marianne Lundsgaard
Tlf.: 3877 0165
Mail: ml@danske-aeldreraad.dk

Ældrepolitisk konsulent
Lisbeth Grøndahl
Tlf: 3877 0164
Mail: lg@danske-aeldreraad.dk

Ældrepolitisk konsulent
Lise Sørensen
Tlf.: 3877 01668
Mail: ls@danske-aeldreraad.dk

Bogholder
Maj-Britt Lempel
Tlf.: 3877 0161
Mail:mbl@danske-aeldreraad.dk

Kursussekretær
Nina Skjøtt Christiansen
Tlf: 3877 0167
Mail:nsc@danske-aeldreraad.dk

Formandskabet

Konst. landsformand
Mogens Rasmussen
Rubæksbanke 9
5500 Middelfart
Mobil: 27148090
Mail: mail@mogensrasmussen.dk

1. Næstformand
Kirsten Nissen
Mobil: 40382782
Mail: kirstennissen45@gmail.com

2. Næstformand
Carl Aksel Kragh Sørensen
Mobil: 21917688
Mail: caks@petersminde.dk