Ældreministeren lancerer ældrepolitisk vision

Danske Ældreråds landsformand, Erik Stagsted, var med, da Ældreminister Thyra Frank fredag den 23. marts lancerede sin ældrepolitiske vision på Filskov Friplejehjem. Lanceringen foregik som en rundbordssamtale mellem beboere, pårørende og personale fra friplejehjemmet, Ældreministeren, borgmester Ib Kristensen fra Billund Kommune, formand for Billund ældreråd, Gert Hansen og Danske Ældreråds landsformand.

Ældreministerens ældrepolitiske vision ”Værdighed i Ældreplejen” kommer ind på en lang række områder, som for eksempel bolig, pårørende, frit valg og sociale fællesskaber og er bygget op om fire pejlemærker for den gode ældrepleje: 1) Styrkelse af de ældres selvbestemmelse, 2) Bedre plads til de pårørende, 3) Afgang til fællesskabet for alle og 4) Mere nærvær ved livets afslutning.

”Det var en stor glæde for mig at repræsentere Danske Ældreråd ved lanceringen af Ældreministerens ældrepolitiske vision. Det er jo ministerens visioner, der senere skal udmøntes lokalt i kommunerne og her kommer ældrerådene i spil, som dem der bliver hørt om kommunernes planer. Ministeren understreger i sit oplæg, at værdihed i ældreplejen er vigtigt, og det er jeg enig i, men værdighed er afhængig af øjnene der ser, det kan betyde noget forskelligt for hver enkelt, derfor skal vi i høj grad tage afsæt i den enkelte”.

Erik Stagsted noterer også, at Ældreministeren understreger selvbestemmelse i ældreplejen, og bemærker, at det er vigtigt, at beboerne før størst mulig selvbestemmelse omkring indretning og daglig brug af egen bolig:

”De ældre, vi taler om i dag, bor ikke på et plejecenter, men på et plejehjem, da det jo netop er deres hjem, og derfor skal de selvfølgelig have størst mulig selvbestemmelse. Og med til selvbestemmelse hører også retten til at fravælge livsforlængende behandling, som skal styrkes og respekteres”, slutter Erik Stagsted.

Du kan læse hele Ældreministerens ældrepolitiske vision her.