Konference 2014

 

 

Her er konferencerapport fra DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference “Det gode liv som gammel – Hvad skal der til?” – klik her.  

Herrunder er materiale (slides, links mv.) fra oplægsholdere på konferencen:

Et blik på sundhedsøkonomi med fokus på forebyggelse og rehabilitering blandt andet i forhold til ældre borgere
Kjeld Møller Pedersen, professor i Sundhedsøkonomi- og politik, Syddansk Universitet

Seminar S: Offentlig-privat samarbejde på et plejecenter
Kirsten Bjerregaard Andersen, leder for den kommunale del, Christians Have, Solrød

Karin Kappel, kvalitetschef, Aleris Danmark 

Seminar T: Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg – hvordan spiller de forskellige aktører sammen?
Vibeke Reiter, forkvinde, SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg) og forebyggende medarbejder i Lejre Kommune 

Seminar U: Hvilke kommunale tilbud har pårørende behov for, hvis deres nærmeste lider af demens?
Ane Eckermann, uddannelsesleder, Narionalt Videnscenter for Demens og formand for DemensKoordinatorer i DanmarK

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre – hvordan?
Iben Stephensen, programleder, Socialstyrelsen
Lise Skov Pedersen, projektleder, Socialstyrelsen

Seminar X: Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres liv
Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn

Seminar Y: Velfærd for ældre… rammer ældrerådene og politikerne rigtigt?
Erik Stagsted, socionom, ældrerådsformand i Vesthimmerlands kommune

Seminar Z:. Ældre med anden etnisk baggrund end dansk – en generation i klemme!
Jenny Havn, leder af Forebyggende Hjemmebesøg i Ældre- Handicapforvaltningen i Odense Kommune

Seminar Æ: Frivilligpolitik – indhold og samarbejdsmuligheder
Birthe Funk, forhenværende formand for Lollands ældreråd, formand for Frivilligcentrene på Lolland

Seminar Ø: Palliativ indsats i den kommunale pleje – en værdig død
Mette Raunkiær, forsker, lektor, ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske,
Palliativt Videnscenter (PAVI) Mette Raunkiær

Seminar Å: God mad – godt liv!
Anne Marie Beck, seniorforsker, Klinisk diætist, ph.d., Enheden for forskning i ernæring i Centralkøkkenet, Herlev Hospital
Birthe Stenbæk Hansen, Projektkoordinator, klinisk diætist, cand.scient., Sundheds- og omsorgsafdelingen, Frederiksberg Kommune