Minimumstandarder risikerer at blive maksimumstandarder
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen svarer på henvendelse fra borger om minimumstandarder for ældrepleje.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har Enhedslisten stillet krav om minimumstandarder i ældreplejen. Det indebærer blandt andet ret til to ugentlige bade til ældre.

Efter presseomtale af, at DANSKE ÆLDRERÅD i lighed med en række formand for lokale ældreråd i, ikke er enige i den holdning, har vi modtaget en henvendelse fra en mand, hvis mor kun bliver tilbudt hjælp til bad en gang om ugen. Han skriver blandt andet, at han mener, at DANSKE ÆLDRERÅDs udtalelser vil forhindre bedre forhold for de ældre, der er så uheldige at leve i kommuner, der kun tilbyder et bad om ugen.

Bent Aa. Rasmussen, udtaler i sit svar på henvendelsen: ”Du skriver, at jeg forhindrer din mor og andre ældre i at få bedre forhold, herunder at få bad oftere. Det må jeg sige lige ud til dig, at jeg ikke er enig med dig i. Jeg forsøger faktisk at forhindre, at ældre med behov for mere end to bade om ugen, bliver frataget muligheden. Jeg er nemlig bange for, at hvis alle ældre garanteres minimum to bade om ugen, så bliver dette minimum også til det absolutte maksimum – uanset om man havde behov for tre, fire eller fem bade om ugen.”

Læs også artikel i Jyllands-Posten fra d. 18/11.