BadPressemeddelelse, 20. januar 2014:

Nu starter den rigtige kamp om ugentlige bade

Senest 14. februar skal alle kommuner selv have søgt om deres del af puljen på 1 mia. kr. til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde, der som bekendt blev afsat med ’Aftale om Finanslov for 2014’. Forberedelserne af ansøgningerne er i fuld gang.

De kommunale ældreråd har ekspertviden
Mens antallet af ugentlige bade til ældre mennesker som bekendt ikke blev fastsat med finanslovsaftalen, landede forligsparterne på en model, hvor kommunerne selv skal søge deres del af puljen på 1 mia. kr. Og her spiller ældrerådene en vigtig rolle. Det er nemlig de kommunale, folkevalgte ældreråds opgave at rådgive kommunerne og øve indflydelse på beslutninger på alle områder, der vedrører ældrebefolkningen.

Bent Aa. Rasmussen, formand for landsorganisationen DANSKE ÆLDRERÅD, udtaler: “Ældrechefer og socialudvalg i de enkelte kommuner bør være i tæt og konstruktiv dialog med deres ældreråd i ansøgningsprocessen. Ældrerådene er en vigtig og stærk ressource, som ved, hvad der rør sig i kommunen. De kan være med til at pege på de dele af ældreområdet, som har størst behov for et løft.”

Ansvarlige prioriteringer
Puljen på 1 mia. kr. er konstrueret på den måde, at der på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle er reserveret et beløb, som hver kommune skal søge om. Midlerne kan blive brugt vidt forskelligt i kommunerne – fra flere bade om ugen, mulighed for gåture m.m. til efteruddannelse af personalet. Der er vide rammer for forskellige indsatser, der samlet løfter ældreområdet.

Bent Aa. Rasmussen opfordrer til at prioritere ansvarligt: “Det er glædeligt, at at kommunerne selv får lov at forvalte midlerne. Og når ældrerådene går ind i arbejdet, må de turde prioritere ansvarligt, så vi sikrer de ældre borgere med størst behov”, slutter han.

Mere information:
Presseansvarlig, DANSKE ÆLDRERÅD, Henriette Irminger Sonne: 30828337, his@danske-aeldreraad.dk
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen: 22833687

Fakta om kommunale ældreråd:
Siden 1997 har der været lovebefæstede, folkevalgte ældreråd i alle kommuner. Ældrerådene er partipolitisk neutrale og har som formål at vejlede beslutningstagere i kommunalt regi om ældre borgeres livsbetingelser og virkningen af offentlige tilbud.

Fakta om puljen til ældreområdet:
Læs mere på Socialministeriets hjemmeside