Fremmødevalg giver høj stemmeprocent

Ældrerådsvalg, som bliver afviklet sammen med valg til kommune og region giver en klart højere stemmeprocent. Det er konklusionen på Danske Ældreråds undersøgelse af ældrerådsvalgene, som blev afviklet i perioden 2014-2017.

Undersøgelsen, som er foretaget blandt landets 98 ældre-/seniorråd viser, at der i de kommuner, der afholdt ældrerådsvalg som fremmødevalg blev stemmeprocenten 65,3. Det skal holdes op mod en gennemsnitlig stemmeprocent på 50,6 (en lille tilbagegang) blandt alle de kommuner, der har afholdt ældrerådsvalg i perioden.

– Jeg er sådan set ikke overrasket over, at der er en stor forskel i stemmeprocenten, når vi ser på, om der er fremmødevalg eller ej. Sådan har det også været ved tidligere valg, og der er ingen tvivl om, at ældrerådene i de kommuner, hvor stemmeprocenten er høj, sidder på et stærkere, demokratisk mandat. Jeg noterer mig med tilfredshed, at der er færre fredsvalg end sidst, det er altid godt, når ældrerådet sammensættes efter en demokratisk valghandling, siger landsformand for Danske Ældreråd, Erik Stagsted.

Danske Ældreråds undersøgelse af ældrerådsvalgene viser, at i de kommuner, hvor man brugte brevstemme som valgform blev stemmeprocenten 45,9 og i de kommuner, hvor man brugte digitale valg, blev stemmeprocenten 29,5. I undersøgelsen er ældrerådene blevet spurgt, om det vil være en fordel med fremmødevalg i forbindelse med kommunal- og regionalvalg, og til det svarede 87 % af ældrerådene ”ja”.

Brevstemme (30) er stadig den mest udbredte stemmeform til ældrerådsvalg, fulgt af fremmødevalg (24) med digitale valg som en endnu ikke særlig udbredt form (3). En del kommuner bruger blandinger af de tre valgformer.

Fakta om ældrerådene

Danske Ældreråds undersøgelse viser desuden, at der i gennemsnit er 10 medlemmer i hvert ældreråd. Kønsfordelingen er 50-50. Fra 2013, hvor undersøgelsen sidst blev foretaget er der sket et fald i antallet af fredsvalg fra 12 til 9.

60 af ældrerådene har medlemmer, der tidligere har siddet i en kommunalbestyrelse, mens 2 ældreråd har medlemmer der aktuelt sidder i en kommunalbestyrelse.

Det største ældreråd har 25 medlemmer, mens det mindste har 5.

Der var ca. 1000 kandidater til ældrerådsvalgene i perioden.