Åbent brev om statsforvaltningen

til partiernes finanslovsforhandlere fra DANSKE ÆLDRERÅD blev fremsendt d. 1. november 2012. Brevet er tillige sendt til Folketingets sociale udvalg og pressen. Læs brevet her.

 

Køgedommen om ændret omfang af bevilget hjemmehjælp

Landsretten fandt, at de kvalitetsstandarder, som Køge Kommune havde udarbejdet for 2010, var i overensstemmelse med Serviceloven, og at afgørelserne vedrørende de to borgere var truffet efter kvalitetsstandarderne efter en konkret og individuel vurdering af borgenes behov. Da kommunens hidti­dige afgørelser om hjemmehjælp til de to borgere havde haft gyldighed i nærmere bestemte og begræn­sede perioder, var der ikke tale om, at kommunen tilbagekaldte disse afgørelser. Som følge heraf blev kommunen frifundet.

Læs hele dommen hér.

 

Ældrerådsvalg i Københavns Kommune

Nu begynder valget til Københavns Kommunes ældreråd. 80.000 stemmeberettigede københavnere over 60 år kan i løbet af de næste 14 dage vælge deres favoritkandidat til Københavns Ældreråd med kun nogle få klik. Det oplyser kommunen. På www.kk.dk/valg kan de ældre hurtigt få overblik over kandidaterne og enkelt og nemt vælge den ønskede kandidat. Der er også mulighed for at brevstemme. Håbet er, at det kan bringe stemmeprocenten i vejret.

Klik her og se et indslag fra Tv2 Lorry om Københavns ældrerådsvalg.

 

 

Nye høringssvar

Høringssvar fra DANSKE ÆLDRERÅD om bl.a. høreapparater, frit valg og kommunal tandpleje er tilgængelige på hjemmesiden

Læs mere