Evy H. Nielsen

Syddanmark, valgkreds 5

Evy Hejberg Nielsen er hjemmehjælper fra 1979, har været fagligt aktiv/valgt i cirka 11 år, og arbejdet som sosu-hjælper og nattevagt. Siden januar 2018 har været medlem af Assens Kommunes Ældreråd. I Danske Ældreråd arbejder hun for fastholdelse af en værdig og anstændig ældrepleje.

Evy Hejberg Nielsen er ”gammel hjemmehjælper” fra 1979, har været fagligt aktiv/valgt i cirka 11 år, og arbejdet som sosu-hjælper og nattevagt. Tidligere har Evy været formand for Helsingør Kommunes Ældreråd, men stoppede, da hun flyttede til Fyn, hvor hun siden januar 2018 har været menigt medlem af Assens Kommunes Ældreråd.

Hvad har du særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråds bestyrelse?
- Ældre- og sundhedsområdet er inde i en turbulent og foranderlig tid og ikke altid til de ældre og svageste fordel.  I Danske Ældreråd arbejder jeg for fastholdelse af en værdig og anstændig ældrepleje. Blandt andet ønsker jeg, at der bliver gjort noget ved, at den hjælp til pleje og praktiske opgaver ældre kan få, efterhånden er alt for begrænset i forhold til de behov, ældre har, siger Evy Hejberg Nielsen.

- Hjemmeplejen stå i det hele taget mit hjerte nær, og det er nok især den del af ældreområdet, som ikke altid får den opmærksomhed i den offentlige debat, som området fortjener. Det er i hjemmeplejen, der skal forbygges og det er der, at der skal skabes en form for fleksibilitet.

Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?
-Den hjælp borgerne bliver visiteret til i forhold til praktisk hjælp (servicelovens § 83) er efterhånden alt for begrænset i forhold til det behov, borgeren har. Problemet er, at kvalitetsstandarderne besluttes ud fra den enkeltes kommunens økonomi, og det er på det område, at politikerne drejer på knapperne, hver gang der skal spares.

Kan du pege på et eller flere kommunale initiativer, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?
– Det er positivt, at flere kommuner i sin tid stoppede med at bruge robotstøvsugere i ældres eget hjem og på plejehjemmene efter det viste sig, at uhensigtsmæssige boligforhold i form af små rum gjorde, at robotstøvsugerne fungerede dårligt. Sidegevinsten var, at ældre igen fik nærvær med et andet menneske.

– Et andet godt kommunalt initiativ var da man gjorde det muligt for svage ældre, der bor i eget hjem, at benytte en aflastningsplads på det samme plejehjem hver gang, når en pårørende har behov for ferie eller anden form for fritid.

Valgkreds 5: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Scroll til toppen