Anker Andersen

Observatør for regionsældrerådene

Anker Andersen er formand for regionsældrerådet i Midtjylland. Som observatør i Danske Ældreråds bestyrelse er hans fokus at sikre et frugtbart samspil mellem de kommunale råd, regionerne og Danske Ældreråd.

Anker Andersen har været med i ældrerådsarbejdet siden før kommunesammenlægningen, heraf tre perioder som lokalformand. Han er nu næstformand i Hedensted Seniorråd.

Før sin pensionering arbejdede han 37 år i skolevæsenet. De sidste 26 år som vice- og skoleinspektør.

Hvad er de største udfordringer på ældreområdet
- Overordnet er en af de største udfordringer i sundhedsvæsenet at skabe en endnu bedre sammenhæng mellem indsatserne fra de tre hovedaktører: hospitaler, kommuner og de praktiserende læger, så vi opnår et sundhedsvæsen i balance.

- På det kommunale plan er den store udfordring rekruttering og fastholdelse af frontpersonalet samt en politisk erkendelse af, at mange ældre, trods en generelt bedre sundhedstilstand stadig vil have behov for omsorg i en årrække.

Kan du pege på et initiativ, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre
- Da man fra politisk hold indgik en aftale om, at det nu skal være slut med egenbetaling på kommunale akutpladser, var det blandt fordi et regionsældreråd i sin tid rejste sagen. Det viser, at en sag rejst af et regionsældreråd kan slå igennem på landsplan.

Scroll til toppen