Carl Aksel Kragh Sørensen

Midtjylland, valgkreds 3

Carl Aksel har siddet i Ældrerådet i Aarhus Kommune i 10 år, heraf tre år som formand. I Danske Ældreråd spænder hans interesseområder vidt. Og tæller områder som hjemmebesøg, telemedicinske løsninger og rehabilitering.

Carl Aksel har oplevet mange måder at blive gammel på og mange måder at dø. Derfor stillede han op til Danske Ældreråds bestyrelse, hvor han har været medlem siden maj 2013.

Han er medlem af Ældrerådet i Aarhus Kommune, hvor han har været medlem i 10 år, heraf formand i tre år, næstformand i et år og nu sekretær på femte år. Han er også næstformand i Regionsældrerådet og tovholder i 7-by samarbejdet. Tidligere har han haft egen virksomhed i 45 år inden for drivhusgartneri, forædling og udvikling.

Carl Aksels interesseområder i Danske Ældreråd er meget allround og tæller: Sikring af, at overgangen fra regionshospitaler til den kommunale pleje forløber gnidningsløst. Akutfunktionen med akutteams og opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse. De praktiserende læger som kommunens medspillere, når det gælder. Rehabilitering, genoptræningsforløb og hverdagstræning.

De forebyggende hjemmebesøg følger han også tæt, især med de lovændringer, der løbende kommer. Desuden er han interesseret i udvikling og tilpasning af ældres bolig både blandt plejehjemsbeboere og hjemmebeboende samt udvikling af teknologiske hjælpemidler og digitalisering med telemedicinske løsninger.

Hvad har du særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråds bestyrelse?
– Arbejdet i Danske Ældreråd er meget spændende – og ikke mindst de mange indstillinger og høringssvar til Folketinget. For mig er en god kommunikation meget vigtig. Vi skal træffe de rigtige beslutninger på et fair, værdigt og oplyst grundlag og undgå ”hovsaløsninger”. Vi skal altid have øje for, at vore beslutninger er etisk korrekte og retfærdige.

– Andre store fokusområder at sikre standardisering og ensartethed fra kommune til kommune, at arbejde for at ældrerådsvalg bliver afholdt på samme dato som kommunalvalg og at sikre tildeling af midler til ældrerådsarbejde. 

Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?
– De store udfordringer ligger blandt andet i at sikre sande demografiregulerede kommunale budgetter, at få retvisende ensartede tilsynsresultater i alle kommuner, at sikre ensartet databehandling i sundhedsvæsenet, ensartet opbygning af kvalitetsstandarder i alle kommuner samt ensartet opbygning af politikker, om f.eks. værdighed, sundhed og handicap.  Kan du pege på et eller flere kommunale initiativer, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?
– Jeg kan godt lide Skanderborg Kommunes ”Socialpolitik og Værdighedspolitik for 2018-2022”. Den beskriver på 30 sider kommunens vision, principper og strategier for ældrebefolkningen indenfor ældreområdet, handicapområdet, psykiatriområdet og frivillig- og misbrugsområdet.  Denne politiks handleplan fremmer de menneskelige ressourcer og forståelsen af området.

Valgkreds 3: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus