Finn Kamper-Jørgensen

Hovedstaden, valgkreds 9

Finn Kamper-Jørgensen er medlem af Fredensborg seniorråd og har ni års erfaring med ældre/seniorråds-arbejde. En hans mærkesager i Danske Ældreråd er demografiregulerede budgetter nationalt og lokalt.

Ud over at være aktiv i Danske Ældreråd, er Finn Kamper-Jørgensen også medlem af forretningsudvalget for Regionsældrerådet for Region Hovedstaden.

Desuden er han initiativtager til, at kommunalbestyrelsen for Fredensborg Kommune har etableret Danmarks eneste “Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen” – og han er selv, som repræsentant for bruger-siden, blevet formand.  Her har han været med til at etablere handlingsplaner for vigtige indsatser, blandt andet fysisk aktivitet, 5-årig gigt-handlingsplan, faldforebyggelse, mental sundhed mv.

Hertil har han tidligere været formand for Fredensborg seniorråd.

Finn Kamper-Jørgensen er pensioneret læge. Og har gennem et langt liv fokuseret professionelt på forbedring af danskernes levetid og sundhed. Han har været leder af Statens Institut for Folkesundhed i 30 år og siddet 20 år i Sundhedsministeriets koncernledelse. Desuden har han stor international og nordisk erfaring med udvikling af sundhed og sundhedsvæsenet. Han går ofte ud i ældre-forsamlinger med sit key-board med "Syng med med på gamle ørehængere og revyviser".

Hvad har du særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråds bestyrelse?
- Jeg er bredt interesseret i det gode ældreliv, men har især fokus på den kommende sundhedsreform samt behovet for, at der anvendes demografiregulerede budgetter nationalt og lokalt

Hvad er de største udfordringer på ældreområdet
- Den største udfordring er at sikre, at der ikke sker nedbygning af velfærdssamfundet for ældre.

Kan du pege på et kommunalt initiativ, der har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?
- Etableringen af ”Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen" i Fredensborg Kommune har bevirket, at der er etableret handleplaner for vigtige indsatser. Desuden har demografireguleret budgetlægning gjort en positiv forskel.

Valgkreds 9: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

 

Scroll til toppen