Flemming Tejmers

Sjælland, valgkreds 6

Flemming Tejmers blev i 2018 formand for Regionsældrerådet i Region Sjælland og blev i 2019 medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd. Her har han fokus på, at Danske Ældreråd aktivt påtaler forringelser i levevilkår for ældre.

Flemming Tejmers er også medlem af Vordingborg seniorråd og har været aktiv i lokalpolitik i mange år, og det var som formand for et boligselskab og næstformand i et socialudvalg, at han blev fortaler for, at ældre skulle have gode bo- og levevilkår. Det var medvirkende til, at seks alderdomshjem blev nedlagt og tre nye opført med egne køkkener, centerfunktioner, demensafsnit, plejeboliger og ældreboliger.

Efterfølgende har han brugt den indsigt og erfaring i sit arbejde i seniorrådet i Vordingborg Kommune, hvor han blev indvalgt 2017.

I 2018 blev han formand for Regionsældrerådet i Region Sjælland og i 2019 medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd. Han har hermed både beskæftiget sig med det lokale, det regionale og det nationale ældrerådsarbejde.

Hvad vil du have særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråds bestyrelse?
- Gamle mennesker – der blot er voksne, som er blevet ældre – er en værdifuld ældrestyrke for det danske samfund. Familie og myndigheder skal med respekt give plads, så samfundet kan få gavn og nytte af ældres viden og erfaring. Danske Ældreråd skal proaktivt styrke seniorers plads i samfundet og med rettidig omhu påtale begrænsninger og forringelser i levevilkår for aldersgruppen.

Hvad er i dine øjne de største udfordringer på ældreområdet?
- Efterkrigsgenerationen har altid været ’for mange’. Det er vi stadigvæk, og det er jo også mængden, der fremmer nye løsninger! Vi skal leve med statistik og prognoser som nyttige værktøjer og ikke blive bange for de flotte udfordringer, der venter os.

Kan du pege på et eller flere kommunale initiativer, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?
- En gennemført, fremtidssikret, fysisk ældreplan har sikret gode pleje- og omsorgsforhold for beboere på de kommunale centre i min kommune. En samtidig boligpolitik har givet adgang til velegnede, centralt beliggende ældreboliger, som har frigjort store, gamle, enligt beliggende ejendomme til yngre familiers livsudfoldelse.

Valgkreds 6: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg

Scroll til toppen