Flemming Eilstrup

Hovedstaden, valgkreds 8

Flemming Eilstrup er medlem af Seniorrådet i Brøndby Kommune. I Danske Ældreråds bestyrelse fokuserer Flemming Eilstrup først og fremmest på den strategiske ledelse, på høringssvar og den deraf følgende mulighed for påvirkning af beslutningerne.

Flemming Eilstrup er civiløkonom fra CBS med speciale i ledelse af servicevirksomheder, kvalitetssikring og ikke mindst "effektive arbejdsprocesser". Han har gennem sit arbejdsliv arbejdet som leder.

Flemming Eilstrup har tidligere været formand for Seniorrådet i Brøndby Kommune i fire år, hvor han har haft fokus på udarbejdelse/implementering af en "Seniorpolitik". Og det var i det lokale arbejde, at hans interesse for også at gøre en forskel på landsplan i Danske Ældreråd blev vakt.

Hvad har du særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråds bestyrelse?
- Jeg vil først og fremmest have fokus på den strategiske ledelse af Danske Ældreråd - det ligger i sagens natur hos en bestyrelse - og i den forbindelse især på høringssvar og den deraf følgende mulighed for påvirkning af beslutningerne. Desuden anser jeg det for en nøgleopgave at involvere min valgkreds i arbejdet for feedback og forankring.

- I forhold til specifikke fagområder er jeg især interesseret i medicinomkostninger, prioritering af indsats/ressourcer indenfor sundhedsområdet med særlig fokus på forebyggelse og kvalitetssikring. For eksempel siger min erfaring, at "egenkontrol" er langt at foretrække for "kontrolbesøg".

Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?
- De største udfordringer er klart den stigende andel ældre - kombineret med en tilsvarende stigning i antal børn/unge - der i den grad vil belaste de offentlige kasser. Politikere, forvaltninger og nøgleinteressenter har hermed hårdt brug for rådgivning, og for at få Danske Ældreråds syn på indførelse af velfærdsteknologi, ressourceanvendelse, sektorovergange og ikke mindst løbende opfølgning og forslag til revision af kvalitetsstandarder.

Kan du pege på et eller flere kommunale initiativer, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?
- På "eget" lokalt kommunal plan har vi bevaret køkkener på ældrecentrene - til gavn for beboerne og kommunens øvrige pensionister. Især hjemmeplejen har fået meget fine anmærkninger, og ved en sammenligning med andre kommuner er demensindsatsen klart i top på et højt uddannelsesniveau. Konkluderende har "etablering" af en Seniorpolitik givet en rigtig god referenceramme for den løbende dialog med forvaltning og politikere.

Valgkreds 8: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Scroll til toppen