Kirsten Nissen

Næstformand Hovedstaden, valgkreds 10

Kirsten Nissen er formand for Københavns Ældreråd, medlem af Regionsældrerådet Hovedstaden og har været medlem af Danske Ældreråds bestyrelse siden 2014, hvor hun har været næstformand siden 2016.

Tidligere har Kirsten Nissen været forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund og medlem af LO´s Daglige Ledelse. Hertil har hun erfaring fra en række bestyrelsesposter i blandet andet PKA, KTO, ATP, LD og Nationalbanken.

Som næstformand i Danske Ældreråd har Kirsten Nissen fokus på at styrke Danske Ældreråd som stærk landsorganisation.

Hvad har du særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråds bestyrelse?
- Jeg vil arbejde for at gøre Danske Ældreråd til en stærk landsorganisation - en spiller på ældreområdet, som man ikke kan komme udenom.

- Det handler også om, at ældrerådene i kommunerne skal tages alvorligt, som den direkte aktør, sådan at der sker en tidlig inddragelse i forhold til ældreområdet på alle niveauer.

Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?
- Den største udfordring på ældreområdet er den glidende forringelse af kernevelfærden, der foregår i disse år. Den skal stoppes, så ikke kernevelfærden når et niveau, som er uacceptabel.

- Vi skal arbejde mere systematisk med erfaringsopsamling, få de gode ideer til arbejdet videreformidlet. Opsamle erfaringer og ideer til samskabelse mellem ældrerådene, kommuner og civilsamfundet. En mulighed kunne være, at vi opretter en digital vidensbank, så vi både kan få ny inspiration, men også give ideer og erfaringer videre til hinanden. 

Kan du pege på et eller flere kommunale initiativer, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?
- Efter forslag fra Københavns ældreråd vil kommunen oprette to nye seniorbofællesskaber i 2020. Den nye boform er til ældre borgere i kommunen, som ofte oplever sig ensomme og utrygge og som eventuelt har lette fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. I forbindelse med boligerne vil der være tilknyttet socialpædagoger og sundhedsfagligt personale. Københavns Kommune har indledt et samarbejde med Professionshøjskolen i København om at stå for følgeforskning af den nye boform.

Valgkreds 10: Frederiksberg, København og Bornholm

Scroll til toppen