Mogens Rasmussen

Formand

Mogens Rasmussen er formand for Danske Ældreråd, hvor han har siddet i bestyrelse siden 2013. Han arbejder i tanke og handling for, at ældre borgere med behov får en omsorgsfuld og fagkyndig pleje og støtte.

Mogens Rasmussen har været medlem af Middelfarts Kommunes Ældreråd siden 2010. Han deltager her i flere udvalgsarbejder – digitalisering og velfærdsteknologi, og han er med i projektgruppe vedrørende demens og pårørende-problematikker.

I løbet af sit arbejdsliv har Mogens Rasmussen haft ansættelser i flere store virksomheder i Danmark og udlandet. Seneste 15 år, selvstændig med egen virksomhed, der nu er videresolgt.

Hvad har du særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråd?
– Som formand for Danske Ældreråd vil jeg arbejde for, at alle medlemmer er ligeværdige og lige betydningsfulde. Det gælder både ældreråd fra små landkommuner til dem fra de store byer, og det gælder hvad enten man kommer fra øst eller vest i landet. Og det gælder ældreråd med økonomiske udfordringer til de råd, der ikke oplever sådanne udfordringer. Det vigtigste for mig er, at alle 98 ældreråd har samme værdier, og at vi på kryds og tværs kan inspirere hinanden og blive endnu bedre, siger Mogens Rasmussen.

– I samarbejde med bestyrelse og sekretariat vil jeg desuden fortsætte og udbygge arbejdet med at udvikle Danske Ældreråd som en troværdig og kompetent med- og modspiller til politiske initiativer sådan, at Danske Ældreråd bidrager til, at ældrepolitik står højt på den politiske dagsorden.

Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?
- I de kommende år bliver der langt flere ældre, med behov for pleje og behandling. Det medfører store ekstraudgifter i kommunerne og staten. Samtidigt ser jeg, at der gennem de seneste 10 år er sket en forringelse i serviceniveauet på ældreområdet. Det er en trussel mod kernevelfærden i vores samfund. Derfor skal der tilfører flere midler, så ældre med behov for hjælp, får mulighed for at leve et anstændigt liv.

Kan du pege på et eller flere kommunale initiativer, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?
- Ældrerådet i Middelfart har i de seneste to valgperioder især haft fokus på demenspolitikken. Her har vi samarbejdet med kommunens ansvarlige på området, og sammen har vi opnået konkrete, positive resultater både for den demente og pårørende.

- Ældrerådet har også taget initiativ til afholdelse af borgermøder i forbindelse med kommunens revidering og opdatering af værdighedspolitikken, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen september 2018.

Scroll til toppen