Per Toft Mouritsen

Midtjylland, valgkreds 2

Per Toft Mouritsen er medlem af Skive Kommunes Ældreråd, og blev i 2017 valgt ind i Danske Ældreråds bestyrelse. Her har han fokus på at sikre, at Danske Ældreråd både er serviceorgan for de kommunale ældreråd og udtaler sig om problemerne på ældreområdet.

Det var en personlig oplevelse, der fik Per Mouritzen til at engagere sig i ældrerådsarbejdet. Han blev valgt ind i bruger- og pårørenderådet ved Durup Ældrecenter, hvor hans forældre
boede, da hans mor havde Alzheimers demens. I 2009 stillede han op til Skive Kommunes Ældreråd, hvor han nu er genvalgt for 3. periode, og har været næstformand siden 2013. I 2017 blev han valgt ind i Danske Ældreråds bestyrelse i valgkreds 2 i Region Midtjylland, og genvalgt i 2019.

Som erhvervsaktiv har han i 28 år været ansat i pengeinstitutbranchen. I 1989 startede han selvstændig ejendomsmæglerforretning op som statsautoriseret ejendomsmægler. I 2007 gik han på efterløn.

Hvad har du særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråds bestyrelse?
- I Danske Ældreråd har mit fokus været på at brede grundlaget for arbejdet ud til at være mere omfattende end kun at være serviceorgan for de kommunale ældreråd, således at Danske Ældreråd også udtaler sig om alle problemer inden for ældreområdet. Dette er således sidst sket ved den vedtægtsændring, som skete på repræsentantskabsmødet i 2019 ved tilføjelsen til vores formålsbestemmelse i § 3.

Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?
- De største udfordringer på ældreområdet er, at der fra national side ikke afsættes de nødvendige midler til ældreområdet, ligesom de demografiregulerede budgetter ikke er almindelig brugt i alle kommuner.

Kan du pege på et eller flere kommunale initiativer, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?
- Sidste år (2018) blev et forslag om at afskaffe klippekortet for plejehjemsbeboere taget af bordet efter protest fra Skive kommunes Ældreråd.


Valgkreds 2: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, og Viborg

Scroll til toppen