Steen-Kristian Eriksen

Sjælland, valgkreds 7

Steen-Kristian Eriksen har de sidste 9 år været formand for Ældrerådet i Holbæk Kommune, og har tidligere over en periode af 8 år været formand for Regionsældrerådet i Region Sjælland. Han er valgt ind i Danske Ældreråds bestyrelse i 2019 og har også tidligere i en kortere periode været medlem af bestyrelsen.

 I sin tid som ældrerådsmedlem har han haft fokus på at afgive høringssvar om forskellige forslag, der vedrører de ældre. Samtidig har han været involveret i etablering af plejecentre, udvikling af et plejehotel og udvikling af aktive centre.

Han er uddannet lærer og har i 9 år arbejdet som efterskolelærer og efterskoleforstander. Herefter har han i 8 år arbejdet som beskæftigelseskonsulent og 17 år som uddannelseskonsulent og rådgiver i 3F Kalundborg inden han efterløn og herefter pension.

Hvad vil du have særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråds bestyrelse?
- Det gode og sunde ældreliv, det nære sundhedsvæsen, det demografiske træk, ældrerådenes økonomi samt den kommunale serviceramme og den manglende økonomi på ældreområdet.

Hvad er i dine øjne de største udfordringer på ældreområdet?
- Kampen om at sikre den nødvendige økonomi til ældreområdet i forbindelse med, at vi bliver stadig flere, der lever stadig længere, men hvor mange bliver syge i de sidste år.

- Desuden er udformning og implementering af det nære sundhedsvæsen og manglen på personale indenfor ældreområdet store udfordringer.

 Kan du pege på et eller flere kommunale initiativer, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?
- Jeg finder, at de afgivne høringssvar i kommunerne ofte har en mærkbar positiv effekt. Høringssvarene og dialogen i kommunerne flytter nemlig i de fleste tilfælde beslutningerne i en positiv og gunstig retning for de ældre. Enten ved at der iværksættes nye aktiviteter eller ved revurderinger af fremsatte forslag indenfor ældreområdet. Det kan være tiltag, der forhindrer eller minimerer nedskæringer og besparelser.

Valgkreds 7: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde og Solrød.

Scroll til toppen