Tommy Petersen

Syddanmark, valgkreds 4

Tommy Petersen er medlem af Ældrerådet i Esbjerg Kommune, hvor han blandt andet er tovholder i gruppen for velfærdsteknologi og etik. I Danske Ældreråds bestyrelse er hans fokusområde innovation, velfærdsteknologi og etik samt kost og medicin.

I Ældrerådet i Esbjerg kommune arbejder han blandt andet med PR og er med i trafikudvalget samt har et tværfagligt samarbejde med andre seniorgrupper i Esbjerg. I Ældrerådet Esbjerg har man oprettet forskellige temagrupper, og Tommy Petersen er tovholder i gruppen for velfærdsteknologi og etik samt er med i kostgruppen.

Tommy Petersens har arbejdet inden for ingeniør- og it-området gennem sit arbejdsliv.

Hvad har du særligt fokus på i dit arbejde i Danske Ældreråds bestyrelse?

- Mit primære fokusområde i Danske Ældreråd er innovation, velfærdsteknologi og etik, det sekundære fokusområde er kost og medicin, forstået således, at der skal tages højde for, om den medicin, der bliver indtaget, harmonerer med den indtagne kost, det vil sige vekselvirkningen mellem kost og medicinindtag, siger Tommy Petersen.

Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?

- Den største udfordring på ældreområdet, som jeg ser det, er de økonomiske besparelser på mange områder, det vil sige ikke kun for ældre, men for hele samfundet. Der er underbemanding hele vejen rundt, det faglige niveau er for lavt samt der mangler samarbejde på tværs af faggrupper. Den gode viden der findes forskellige steder, bliver ikke brugt.

Kan du pege på et eller flere kommunale initiativer, som har skabt en mærkbar positiv forskel for ældre?

- I Esbjerg er akutteamet en væsentlig faktor for, at mange problemstillinger bliver løst på en god måde til gavn for de ældre samt andre grupper. Esbjerg har også et projekt kørende på KOL-området, hvor borgeren aktiv deltager med datalogning.

Valgkreds 4: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Aabenraa.

Scroll til toppen