”Plejehjemsoversigten” er nu tilgængelig online
På den nu åbnede oversigt over plejehjem, “Plejehjemsoversigten” kan man finde mange nyttige oplysninger om alle landets 947 plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Samtidig er det også første gang, at vi får et præcist tal for, hvor mange plejehjem, plejecentre og friplejeboliger vi har på landsplan.

Som følge af aftalen om satspulje på ældreområdet 2018-2021 er ”Plejehjemsoversigten” nu udarbejdet og klar til offentliggørelse. Plejehjemsoversigtens hovedformål er at gøre det lettere for kommende plejehjemsbeboere og deres pårørende at finde det plejehjem, der passer bedst til den enkelte ældre, men samtidig giver oversigten os nu meget samfundsnyttig indsigt i bl.a. det aktuelle antal plejecentre.

Plejehjemsoversigtens hensigt er at give overblik over karakteristika ved plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre, samt understøtte det frie valg af plejehjem. Alle kommuner og private leverandører er forpligtiget til at indberette oplysninger om plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre, og oversigten indeholder mange nyttige oplysninger om det enkelte plejehjems værdigrundlag, omgivelserne, tilgang til pårørende, køkken –og træningsfaciliteter, mulighed for at have et kæledyr med etc.

Se plejehjemsoversigten her