TEMA FOR 1. OKTOBER 2019 – FNs INTERNATIONALE ÆLDREDAG

Vejen mod større lighed uanset alder

(Oversat af sekretariatet fra:The Journey to Age Equality’“)

FNs Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden. Hvert år har sit særlige tema.

I år fokuserer temaet på, hvordan man håndterer og forhindrer, at uligheden bliver alt for stor. Temaet tager afsæt i FNs Verdensmål 10 om ’Mindre Ulighed’.

Målet er at mindske ulighed i og mellem lande og sigter mod, at alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsagede uligheder skal reduceres. Blandt andet ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke og ved at enhver uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Markerer dit ældre-/seniorråd 1. oktober? Send program eller andet relevant materiale til os på info@danske-aeldreraad.dk – så bliver det tilgængeligt her på siden.

Sådan fejrer ældrerådene FNs internationale ældredag 2019

Herunder kan du se programmerne fra forskellige ældre-/seniorråd:

Ældrerådet Lolland Kommune

Ældrerådet Assens Kommune

Kerteminde Seniorråd

Hillerød Ældreråd

 

 

FN´s Internationale Ældredag 2018

TEMA FOR 1. OKTOBER 2018 – FN´s INTERNATIONALE ÆLDREDAG

Hyldest til ældre, der kæmper for menneskerettighederne
– i dag såvel som tidligere

(Oversat af sekretariatet fra:Celebrating older human rights champions“)

Hvad er FN’s Internationale Ældredag?
FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år d. 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklings dagsorden. Hvert år har sit særlige tema.

Det sker i Danmark
DANSKE ÆLDRERÅD vedtog på repræsentantskabsmøde i 2007 at markere FN’s internationale ældredag og glæder sig over, at ældre-/seniorråd fortsat er med til at markere dagen ved at sætte fokus på forskellige aspekter ved at blive ældre i Danmark. Det sker ved debatarrangementer, foredrag eller andre tiltag, der sætter fokus på emnet. Mange ældreråd markerer dagen som Ældrerådenes dag.

Markerer dit ældre-/seniorråd 1. oktober? Send program eller andet relevant materiale til Jeannette Frandsen, jf@danske-aeldreraad.dk – så bliver det tilgængeligt her på siden.

Historien bag 
Dagen udspringer af et koncept om et samfund for alle aldersgrupper, som tog sin form under et topmøde for social udvikling i København i 1995. Målet er at skabe et velfungerende samfund ved at tilstræbe, at ”alle, hver med rettigheder og pligter, skal spille en aktiv rolle i samfundet”. Denne målsætning bliver mere helstøbt ved netop at tage højde for alder. FN har arbejdet med et aldringsprogram siden 1982, hvor en international plan for aldring blev vedtaget i Wien. Siden er der udviklet nye og bredere tiltag, f.eks. blev d. 1. oktober udnævnt til international dag for ældre i 1990, og 1999 var udråbt som Internationalt år for Ældre.

Læs mere om mærkedagen på FN’s hjemmeside her

Læs mere om en række globale principper for ældre, som FN har opstillet 

 

1. oktober 2018

Herunder kan du se programmerne fra de forskellige ældre-/seniorråd (klik for at se program):

Frederiksberg Ældreråd

Ikast-Brande Ældreråd

Kerteminde Seniorråd

Lolland Ældreråd

FN´s Internationale Ældredag 2017

 TEMA FOR 1. OKTOBER 2017 – FN´s INTERNATIONALE ÆLDREDAG

“Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaringer, ressourcer og indsats i fremtidens samfund?”

(oversat af sekretariatet fra: Stepping into the Future: “Tapping the Talents, Contributions and Participation of Older Persons in Society”)

 

Billeder fra 1. oktober 2017

Her kan du se billeder fra fejringen af 1. oktober

DANSKE ÆLDRERÅD i medierne

Læs her landsformand Erik Stagsteds indlæg i Magasinet Pleje.

Læs her 2. næstformand Kirsten Nissens indlæg i Kristeligt Dagblad

Herunder kan du se programmerne fra de forskellige ældre-/seniorråd (klik for at se program):

FN´s Internationale Ældredag 2016

 TEMA FOR 1. OKTOBER 2016 – FN´s INTERNATIONALE ÆLDREDAG

“Tag kampen op imod aldersdiskrimination”

(oversat af sekretariatet fra: Take a Stand Against Ageism)

FNs internationale ældredag

FN har valgt dette tema i sammenhæng med, at WHO i år lancerer en global kampagne mod aldersdiskrimination.

 

Herunder vil programmer til dagen løbende blive opdateret (klik for at se program):

 

Markerer dit ældre-/seniorråd 1. oktober? Send program eller andet relevant materiale til Jeannette Frandsen, jf@danske-aeldreraad.dk – så bliver det tilgængeligt her på siden. 
FN´s Internationale Ældredag 2015

 TEMA FOR 1. OKTOBER 2015 – FN´s INTERNATIONALE ÆLDREDAG

 

“Bæredygtighed og inddragelse af ældre
i by- og lokalsamfund”

(oversat af sekretariatet fra: Sustainability and Age Inclusiveness in the Urban Environment)

ageingolderpersoninhavanasmall

Temaet refererer både til FN´s mål for bæredygtighed og til HABITAT III (www.unhabitat.org/habitat-iii/).

Hvad er FN’s Internationale Ældredag?
FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år d. 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklings dagsorden. Hvert år har sit særlige tema.

Det sker i Danmark
DANSKE ÆLDRERÅD vedtog på repræsentantskabsmøde i 2007 at markere FN’s internationale ældredag og glæder sig over, at ældre-/seniorråd fortsat er med til at markere dagen ved at sætte fokus på forskellige aspekter ved at blive ældre i Danmark. Det sker ved debatarrangementer, foredrag eller andre tiltag, der sætter fokus på emnet. Mange ældreråd markerer dagen som Ældrerådenes dag.

Herunder vil programmer til dagen løbende blive opdateret:

Markerer dit ældre-/seniorråd 1. oktober? Send program eller andet relevant materiale til Lise Sørensen, ls@danske-aeldreraad.dk – så bliver det tilgængeligt her på siden. 


Historien bag 

Dagen udspringer af et koncept om et samfund for alle aldersgrupper, som tog sin form under et topmøde for social udvikling i København i 1995. Målet er at skabe et velfungerende samfund ved at tilstræbe, at ”alle, hver med rettigheder og pligter, skal spille en aktiv rolle i samfundet”. Denne målsætning bliver mere helstøbt ved netop at tage højde for alder. FN har arbejdet med et aldringsprogram siden 1982, hvor en international plan for aldring blev vedtaget i Wien. Siden er der udviklet nye og bredere tiltag, f.eks. blev d. 1. oktober udnævnt til international dag for ældre i 1990, og 1999 var udråbt som Internationalt år for Ældre.

FN´s Internationale Ældredag 2014

Tema for 1. oktober 2014 – FN´s Internationale Ældredag:

ET SAMFUND FOR ALLE

– ingen skal være udenfor

(sekretariatets oversættelse – på engelsk:

”Leave no one behind: Promoting a society for all”)

 ageingolderpersoninhavanasmall

Hvad er FN’s Internationale Ældredag?
FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år d. 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklings dagsorden.  Hvert år har sit særlige tema.

Det sker i Danmark
DANSKE ÆLDRERÅD vedtog på repræsentantskabsmøde d. 2. maj 2007 at markere FN’s internationale ældredag og glæder sig over, at ældreråd fortsat er med til at markere dagen ved at sætte fokus på forskellige aspekter ved at blive ældre i Danmark. Det sker ved debatarrangementer, foredrag eller andre tiltag, der sætter fokus på emnet. Mange ældreråd markerer dagen som Ældrerådenes dag.

Temaet for 1. oktober 2014 er “Et samfund for alle – ingen skal være udenfor”.

Herunder er et udpluk af de ældre-/seniorråd, som er med til at lave arrangementer for at markere dagen (klik for at se program):

Ældre-/seniorråd opfordres til at maile prorgam for dagen til Lise Sørensen, ls@danske-aeldreraad.dk
Programmet vil derefter blive lagt her på hjemmesiden.

Historien bag 
Dagen udspringer af et koncept om et samfund for alle aldersgrupper, som tog sin form under et topmøde for social udvikling i København i 1995. Målet er at skabe et velfungerende samfund ved at tilstræbe, at ”alle, hver med rettigheder og pligter, skal spille en aktiv rolle i samfundet”. Denne målsætning bliver mere helstøbt ved netop at tage højde for alder. FN har arbejdet med et aldringsprogram siden 1982, hvor en international plan for aldring blev vedtaget i Wien. Siden er der udviklet nye og bredere tiltag, f.eks. blev d. 1. oktober udnævnt til international dag for ældre i 1990, og 1999 var udråbt som Internationalt år for Ældre.

FN´s Internationale Ældredag 2013

Det sker i 2013
Temaet for FN’s Internationale Ældredag 2013 er ”The Future We Want: What Older Persons are Saying (”Ældres ønsker til fremtiden”sekretariatets oversættelse).

 

FN´s Internationale Ældredag 2012

2012

Temaet for 2012 var: “Longevity: Shaping the Future (“Det lange liv former fremtiden” – sekretariatets oversættelse)Til inspiration kan du læse om nogle af ældrerådenes markering af dagen i 2012.

– Frederikssund Ældreråd og Social-, Ældre og Sundhedsudvalget afholdt temadag 2012 med titlen ”Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer”. Læs om temadagen i 2012 her.

– Norddjurs afholdt Ældredag 2012 med bl.a. udstillere, musik og oplæg af John Engelbrecht. Læs mere om dagen i 2012 her.

– Roskilde Ældreråd, Ældre- og Omsorgsudvalget arrangerede i samarbejde med Ældre Hjælper Ældre, LO faglige seniorer, Roskilde Ældremotion og Ældresagen i 2012 en dag med bl.a. oplæg ved lektor i Epidemiologi ved Syddansk Universitet Bernard Jeune. Se mere her.

– Vejle Ældreråd og Frivilligrådet lavede et fælles arrangement d. 27. september 2012, med titlen “Lev sundt – Lev Godt – Lev Længe”. Se programmet for 2012 her.

– Odense Ældreråd og lokalråd 1-2-3 markerede dagen d. 1. oktober 2012, med indlæg fra blandt andre Dominique Bouchet, professor ved Syddansk Universitet, Økonom og Sociolog. Se indbydelsen for 2012 her.

– Syddjurs Ældreråd markerede d 1. oktober 2012 med bl.a. formanden for byrådets udvalg for ældre og sundhed Ninna Thomsen, formanden for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur Jesper Mathiesen m.fl. Se programmet for 2012 her. 

– Høje Taastrup Seniorråd fejrede i samarbejde med Ældresagen, OK klubberne og Ældremobiliseringen dagen d. 28. september 2012′ med sang, musik, taler af borgmesteren, udvalgsformanden og direktøren for Kræftens bekæmpelse, Arne Rolighed.

– Ældrerådet i Kolding afholdt en dag for frivillige i Kolding Kommune d. 1.oktober 2012, med bl.a. foredrag af Sogne- Sygehuspræst Annette Hedensted, Aabenraa. Se programmet for 2012 her.

– Ældrerådet i Aalborg afholdt i samarbejde med Aalborg Kommune og Ældre- og Handicapudvalget konference om aktiv aldring d 1. oktober 2012 en konference om aktiv aldring. Læs om arrangementet i 2012 her.

– Ældrerådet i Lemvig inviterede til Ældrerådenes Dag d. 1. oktober 2012 med bl.a. gåtur om Lemvig sø og foredrag ved tidl. Århus-borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen. Se programmet for 2012 her.