Plancher

DANSKE ÆLDRERÅD har lavet en plancheudstilling med to plancher – én om ældreråd generelt og én om DANSKE ÆLDRERÅD. Du kan låne plancherne, og du kan også købe en udstilling med to plancher.

***********************************************

Pjecer

DANSKE ÆLDRERÅD har udgivet forskellige pjecer og rapporter, som du kan downloade og printe. Vi kan også sende dem på tryk mod betaling af porto.