Regler for plejehjemsbesøg lempes

Danske Ældreråd finder det positivt, at besøgsrestriktionerne på landets plejehjem nu delvist ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet har offentliggjort en ny model for besøg på landets plejehjem. Der kan nu ikke længere fastsættes forbud mod besøg på udearealer, og der bliver mulighed for at få besøg indendørs i beboerens egen bolig af 1-2 faste besøgspersoner, hvis besøget ikke kan foregå udendørs.

Modellen er blevet udarbejdet på baggrund af input fra sektorpartnerskabet for genåbning af plejesektoren og interessenter fra blandt andet ældreområdet – deriblandt Danske Ældreråd.

Hovedpunkter i den nye model er:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren selv udpeger. Hvis en beboers helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg indendørs. Her skal der bl.a. tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis – lader sig test forud for besøg på plejehjem.

Det nye rammepapir for delvis ophævelse af besøgsforbud og lempelse af besøgsrestriktioner kan læses her

Bekendtgørelse om lempelse af besøgsrestriktioner på plejehjem med videre kan læses her

Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer kan læses her

Scroll til toppen