Rehabilitering kan også indebære menneskeligt nærværPressemeddelelse, 21. januar 2014:

 Rehabilitering kan også indebære menneskeligt nærvær

Ifølge en rundspørge, som Politiken har foretaget og offentliggjort i dag, lyder det fra ca. 30 af landets kommuner, at deres del af den ekstra milliard på finansloven for 2014 ”især skal bruges til styrkelse af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen”. Det får flere til at frygte, at pengene især kommer til at blive brugt på stærke hjemmehjælpsmodtagere.

Kommer også svage ældre til gode
At nogle kommuner sætter penge af til rehabilitering er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det kun går til stærke ældre, og at svage ældre med plejebehov dermed bliver overset, når den ekstra mia. kr. skal fordeles. Rehabilitering kan også foregå på plejecentre og plejehjem og være en del af omsorgen for dem med størst behov – herunder borgere med demens.

Et eksempel er forløb med bækkenbundstræning, som i bedste fald gør en plejehjemsbeboer mere uafhængig af at bruge ble. Det kan også være indsats med muskeltræning, som gør vedkommende bedre i stand til at gå og spise selv og føle sig mere sikker, hvis man har brug for at stå ud af sengen om natten for at komme på toilettet. Seniordans og stolegymnastik på plejehjem er andre eksempler på rehabilitering, som gavner de mest sårbare og indebærer kontakt og nærvær fra personalet.

Pligt til løft af ældreområdet
Vi skal huske, at der står i teksten for finanslovsforliget, at pengene skal gå til et løft af området. Dermed forpligter man kommunerne til, at det ikke blot skal blive en spareøvelse. Hvis øget rehabilitering fører til færre hjemmehjælpstimer, vil det indebære flere timer til andre indsatser på ældreområdet.

Ældre med på råd
Når midlerne skal søges senest 14. februar, bør de folkevalgte kommunale ældreråd være i tæt og konstruktiv dialog med deres ældrechefer og socialudvalg i de enkelte kommuner. Og ældrerådene skal være med til at prioritere, så vi sikrer de ældre borgere med størst behov.

Gode eksempler fra Svendborg
Svendborg Kommune har for eksempel inviteret til dialogmøde, hvor både forvaltningsmedarbejdere, ældreråd, formanden for Rådet for Socialt Udsatte og politikere skal drøfte ansøgningen om kommunens del af puljen. I kommunens udkast til ansøgning, er der lagt op til at søge om midler til mange forskellige indsatser. Det gælder en styrket rehabiliteringsindsats, som blandt andet omfatter træningshold specielt tilpasset mennesker med demenssygdom. Det gælder bedre praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet– for eksempel bad og hovedrengøring. Og det gælder bedre forhold for de svageste ældre, for eksempel på plejehjem, hvor man konkret ønsker at afsætte personaletimer til flere gåture med og kognitiv træning for beboere med demens. Der er fortsat en god dialog mellem ældreråd, politikere og kommunale medarbejdere, som er meget velovervejede.

Bent Aa. Rasmussen, formand, DANSKE ÆLDRERÅD.