Sundhedspolitisk konsulent

Vil du være med til at klæde ældrerådene bedst muligt på til de mange opgaver på sundheds- og ældreområdet? Og kan du bringe din viden i spil i arbejdet for at fremme ældrerådenes interesser i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen? Så er du måske vores nye kollega.

Danske Ældreråd søger en erfaren politisk konsulent, som bliver ansvarlig for sundhedsområdet i sekretariatet. Der er tale om en selvstændig og udadvendt stilling, hvor du får ansvar for den sundhedsfaglige vidensformidling og rådgivning til ældrerådene.

Du vil sammen med sekretariatets øvrige medarbejdere også blive en del af det politiske og strategiske arbejde for at fremme ældrerådenes interesser og påvirke udviklingen på sundheds- og ældreområdet.

Det kræver viden om sundhedsområdet, gode formidlingsevner og god politisk forståelse.

 Det bliver din opgave at:

 • Rådgive og støtte ældrerådene i deres arbejde med opgaver på sundhedsområdet
 • Formidle viden om sundhedsfaglige temaer i eksempelvis nyhedsbreve
 • Undervise på temadage rundt i landet for ældrerådsmedlemmer
 • Bidrage til strategioplæg og pege på konkrete politiske løsningsforslag i udviklingen af sundhedsvæsnet
 • Indgå i forskellige arbejdsgrupper og netværk på sundhedsområdet
 • Planlægge og gennemføre sundheds- og ældrepolitiske konferencer
 • Være sparringspart for ældrerådsmedlemmer, der sidder i Patientinddragelsesudvalgene
 • På sigt være faglig sekretær for en af de øvrige organisationer i fællessekretariatet, herunder have ansvar for bestyrelsesbetjening med udarbejdelse af dagsordener og referater.

Vi lægger vægt på, at du har:

 • Stor indsigt i sundhedsområdet
 • Erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, fx kommune, interesseorganisation, styrelse eller ministerium
 • Stærke skriftlige og mundtlige formidlingsevner
 • Personlig gennemslagskraft og lyst til at bringe din viden i spil som underviser
 • En struktureret arbejdsform som giver dig overblik og skaber fremdrift
 • Politisk tæft og sans for at omsætte din viden til konkrete politiske løsningsforslag
 • En åben og samarbejdsorienteret tilgang til kollegaer og samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, eksempelvis som scient.pol., scient.adm., scient.san.publ. el. lign.

Om os
Du vil blive en del af et sekretariat med i alt syv medarbejdere. Vi lægger vægt på at støtte hinanden i opgaveløsningen og sætter pris på gode relationer og en uformel omgangstone. Du vil møde stor variation i opgaverne og have stor fleksibilitet og indflydelse på egne opgaver.

Vi er et fællessekretariat, som arbejder for fire organisationer på ældre- og sundhedsområdet. Vores hovedaktiviteter er vidensformidling og medlemsrådgivning, interessevaretagelse, politisk betjening samt planlægning og gennemførelse af konferencer og temadage. Du vil foruden opgaver for Danske Ældreråd også på sigt varetage opgaver for en af de øvrige organisation i fællessekretariatet.

Du kan læse mere om de fire organisationer i fællessekretariatet på www.danske-aeldreraad.dk, www.demens-dk.dk, www.sufo.dk og www.danskgerontologi.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Vi tilbyder gode og fleksible ansættelsesvilkår. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst i staten.

Det er en fuldtidsstilling med forventet ansættelse pr. 1. februar 2022. Arbejdsstedet er Vanløse.

Vil du vide mere?
For mere information om stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Trine Toftgaard Lund på tlf. 22 42 89 13.

Din ansøgning
Ansøgning, CV og relevant dokumentation sendes elektronisk senest mandag den 6. december 2021 via dette link

https://www.jobindex.dk/c?t=e1538082&ctx=w&u=20883655&source=jobtext

Scroll til toppen