Rehabilitering(Pressemeddelelse, 14. februar 2014)

Sådan siger formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen og fortsætter: ”At der i ansøgningerne fra kommunerne står rehabilitering, betyder ikke at midlerne kun bruges på de såkaldt stærke ældre”.

Udtalelsen kommer på baggrund af pressens fokus på kommunernes forventede prioritering af rehabilitering og genoptræning, hvilket har skabt bekymring fra både FOA, Ældre Sagen og flere politiske partier, der påstår, at de svageste ældre ikke bliver tilstrækkeligt tilgodeset.

DANSKE ÆLDRERÅD deler ikke den bekymring.

Bent Aa. Rasmussen fortsætter:

”Vores nyudnævnte minister Manu Sareen har en pointe. Rehabilitering er ikke et spørgsmål om enten – eller, men om både – og. Rehabilitering kommer også de sårbare ældre til gode og indebærer for disse øget menneskeligt nærvær”.

Bent Aa. Rasmussen fortsætter: ”Svendborg Kommune har søgt om, at en stor bid af midlerne bruges til styrket rehabilitering og til genoptræning. En nærmere gennemgang af ansøgningen viser, at målgruppen for denne indsats er de svageste ældre, f.eks. søges om træningstilbud til demente, rehabilitering og genoptræning på plejecentre. Derudover søges om 2,7 mio kr. til bedre forhold for de svageste ældre på plejehjem.

Bent Aa. Rasmussen konkluderer: ”Jeg formoder, at de fleste andre kommuner har samme prioritering som Svendborg. Jeg har en sikker tro på, at såvel ældrechefer, personale, ældreråd som pårørende i alle landets kommuner vil det bedste for de sårbar ældre.

Det er urimeligt at konkludere så skarpt som nogle gør på baggrund af om et enkelt ord (rehabilitering) indgår i ansøgningerne. Man må se, hvem der omfattes af rehabiliteringen og hvilke indsatser der er tale om”.