Planche-udstilling

Planche
Du kan se den fulde tekst længere nede på siden.

DANSKE ÆLDRERÅD har udarbejdet en plancheudstilling med to plancher – om henholdsvis ældrerådene og DANSKE ÆLDRERÅD

Plancherne er udarbejdet som oplysningsmateriale om ældre-/seniorrådenes arbejde.  Ældreråd, seniorråd samt regionsældreråd kan låne plancherne f.eks. til kommunearrangementer, temadage for ældre eller kommende pensionister, orienteringsarrangementer, regionældrerådsmøder m.v. – kort sagt alle steder, hvor du ønsker at gøre ældre-/seniorrådene synlige.

Plancherne kan lejes fra DANSKE ÆLDRERÅD´s sekretariat mod betaling af porto og administrationsgebyr på i alt 250 kr.

Den ene planche handler om DANSKE ÆLDRERÅD. Den anden planche handler om ældrerådet (der er også en planche om seniorrådet). Man låner et sæt af to plancher.

Forsendelse:
En udstilling = 2 plancher, 2 stativer til opsætning og 1 taske, som forsendes i 1 rør.

Du kan bestille plancherne ved sekretariatet på låneblanketten herunder. Plancherne bookes efter ”først til mølle princippet” og kan forhåndsbestilles op til et halvt år i forvejen. Du kan beholde plancherne i en uge (med mindre andet er aftalt).

Hver planche er trykt på polyesterstof og er 80 cm bred og 200 cm høj. Hver planche har et stativ, så de kan stå frit fra væg. De kan stå hver for sig, danne en trekant eller en ”væg”.

Køb en udstilling: 

DANSKE ÆLDRERÅD giver nu ældreråd mulighed for at købe deres egen udstilling. Udstillingen er ligesom DANSKE ÆLDRERÅDs udstilling, blot med mulighed for at få eget ældrerådsnavn og/eller kommunens hjemmesideadresse på (læs om plancherne ovenfor). Pris for to plancher (planche 1 og 2 – se nedenstående) er ca. 6.500 kr. afhængig af pris for grafisk tilretning, forsendelse mv.

For yderligere oplysninger send  en mail: info@danske-aeldreraad.dk eller  ring på tlf.: 3877 0160

Tekst på planche 1: 

DANSKE ÆLDRERÅD
– er en interesseorganisation, der virker for
· At støtte og styrke ældreråd i deres daglige arbejde
· At fremme ældres demokratiske rettigheder til deltagelse på lige fod med andre befolkningsgrupper i alle samfundets beslutningsprocesser
· At søge indflydelse i beslutningsprocesser overfor regering, Folketing, ministre/ministerier, KL og Danske Regioner
· At indgå aktivt i debatten om den offentlige og private indsats på ældreområdet, på et partipolitisk neutralt grundlag

DANSKE ÆLDRERÅD er en interesseorganisation for ældreråd i Danmarks 98 kommuner. DANSKE ÆLDRERÅD udsender nyhedsbreve til ældreråd og afholder temadage i hele landet.

Kontakt DANSKE ÆLDRERÅD på:

info@danske-aeldreraad.dk eller på tlf.: 38 77 01 60

Læs mere på www.danske-aeldreraad.dk

Tekst på planche 2:

Ældrerådet

– et godt råd for dig i din kommune

  • Ældrerådet er valgt af og blandt kommunens ældre
  • Ældrerådet medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik
  • Ældrerådet høres i alle forhold vedrørende ældre i kommunen
  • Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer
  • Ældrerådet er lovpligtigt for kommunen
  • Ældrerådet er ikke en medlemsorganisation, men et valgt råd
  • Ældrerådet behandler ikke sager for enkeltpersoner

Ældrerådet er dit råd

Brug det – for din egen skyld og til gavn og glæde for alle kommunens ældre

Husk, at ældrerådet i din kommune gerne lytter til dine idéer

Kontakt dit ældreråd eller DANSKE ÆLDRERÅD på: info@danske-aeldreraad.dk eller på tlf.: 38 77 01 60

Læs mere på www.danske-aeldreraad.dk

Scroll til toppen