Spørgsmål og svar

Spørgsmål om alt fra regler til relationer
Mange ældreråd og enkelte forvaltninger kontakter os i Danske Ældreråd med spørgsmål. Vi bliver spurgt om regler og lovfortolkninger, om praksis i andre kommuner, om samarbejdsrelationer  og meget mere. 

Spørg os - så videndeler vi
Sekretariatet har god kontakt til KL og ministerierne. Vi ved, hvem vi skal sende videre til, hvis der er brug for at belyse et spørgsmål yderligere. Spørg os endelig - også om ting, som I mener, at ministerierne eller KL ligger inde med svaret på. Så kan vi drøfte, om der er præcedenssager, eller om Danske Ældreråd skal rejse spørgsmålet som en generel problemstilling overfor et ministerium eller KL. Vi sørger derefter for, at andre ældreråd kan blive orienteret gennem hjemmeside og nyhedsbrev. På den måde skaber vi i fællesskab en stor vidensbank for alle.
Skriv til os på mail: info@danske-aeldreraad.dk.
Eller ring på telefon: 38 77 01 60

Vi har herunder samlet dokumenter med eksempler på svar fra ministerier og fra Danske Ældreråd. Klik på det enkelte kryds for at læse mere:

Scroll til toppen