Set i lyset af den stigende smittespredning af COVID-19 har Danske Ældreråd besluttet at aflyse repræsentantskabsmøde og konference i Vingsted den 24. november 2020.

Danske Ældreråd har modtaget flere henvendelser fra medlemmer og oplægsholdere, som spørger, om vi fastholder arrangementet i Vingsted, og udtrykker bekymring i forhold til at samle flere hundrede mennesker. Danske Ældreråd deler bekymringen.

Danske Ældreråd samler traditionelt op mod 350 mennesker i Vingsted. Set i lyset af den stigende smittespredning vurderer vi ikke, det er hensigtsmæssigt at samle så mange deltagere fra hele landet – også selvom vi overholder alle retningslinjer.

Formelle spørgsmål
Aflysningen af repræsentantskabsmødet 2020 rejser nogle spørgsmål i forhold til overholdelse af Danske Ældreråds vedtægt om repræsentantskabets godkendelse af ikke mindst regnskab.

Danske Ældreråds vedtægt indeholder ikke i dag en hjemmel til, at repræsentantskabet kan behandle spørgsmål elektronisk. Der er dog, efter dialog med revisor og Sundheds- og Ældreministeriet, fundet en pragmatisk løsning, således at repræsentantskabets stillingtagen til regnskab for 2019 kan eftersendes i 2021.

Danske Ældreråd er meget ærgerlige over at skulle aflyse, men håber, at I har forståelse for beslutningen. Forhåbentlig er vi tilbage til en mere normal hverdag i foråret 2021, hvor vi den 10.  maj afholder repræsentantskabsmøde.