Sekretariatet

Danske Ældreråds medarbejdere arbejder så vidt muligt hjemme grundet situationen med coronavirus.

Du kan fortsat kontakte os via Danske Ældreråds mail og hovednummer i telefontiden. Desuden kan de enkelte medarbejdere nås per mail og mobiltelefon.

Adresse: Jernbane Allé 54, 3.th., 2720 Vanløse. Tlf.: 3877 0160, mail info@danske-aeldreraad.dk

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9:00-15:00 og fredag 9:00-12:00.

 

Sekretariatschef
Trine Toftgaard Lund
Tlf.: 3877 0163 / Mobil: 2242 8913
Mail: ttl@danske-aeldreraad.dk

Kommunikationskonsulent
Morten Larsen
Tlf.: 3877 0162 / Mobil: 2054 2056
Mail: mol@danske-aeldreraad.dk

 

Seniorkonsulent
Marianne Lundsgaard
Tlf.: 3877 0165
Mail: ml@danske-aeldreraad.dk

Ældrepolitisk konsulent
Lisbeth Grøndahl
Tlf: 3877 0164
Mail: lg@danske-aeldreraad.dk

Ældrepolitisk konsulent
Lise Sørensen
Tlf.: 3877 0168
Mail: ls@danske-aeldreraad.dk

 

Kursussekretær
Nina Skjøtt Christiansen
Tlf.: 3877 0167
Mail:nsc@danske-aeldreraad.dk

Bogholder
Maj-Britt Lempel
Tlf.: 3877 0161
Mail:mbl@danske-aeldreraad.dk