Bestyrelsesmedlemmerne i Danske Ældreråd

Mogens Rasmussen
Formand

Læs mere om Mogens

Tlf: 27148090
mail@mogensrasmussen.dk

Kirsten Nissen
Næstformand
Hovedstaden, valgkreds 10

Læs mere om Kirsten

Tlf: 40382782
kirstennissen45@gmail.com

Inger Møller Nielsen
Næstformand
Nordjylland, valgkreds 1

Læs mere om Inger

Tlf: 21461770
ingermoellernielsen@gmail.com

Per Toft Mouritsen
Midtjylland, valgkreds 2

Læs mere om Per

Tlf: 97572144
per.mouritsen@privat.dk 

Carl Aksel Kragh Sørensen
Midtjylland, valgkreds 3

Læs mere om Carl Aksel

Tlf.: 21917688
caks@petersminde.dk

Tommy Petersen
Syddanmark, valgkreds 4

Læs mere om Tommy

Tlf: 20123677
Post42p@gmail.com

Evy H. Nielsen
Syddanmark, valgkreds 5

Læs mere om Evy

Tlf: 26225538
evynielsen@mail.dk

 

Flemming Tejmers
Sjælland, valgkreds 6

Læs mere om Flemming

Tlf: 20435609
flt@c.dk

Steen-Kristian Eriksen
Sjælland, valgkreds 7

Læs mere om Steen-Kristian

Tlf: 31403341
eriksen4440@gmail.com

Flemming Eilstrup
Hovedstaden, valgkreds 8

Læs mere om Flemming

Tlf: 23472322
Flemming.eilstrup@youmail.dk

Finn Kamper-Jørgensen
Hovedstaden, valgkreds 9

Læs mere om Finn

Tlf.: 49191188
finnkamper@gmail.com

Anker Andersen
Regionældrerådenes observatør

Læs mere om Anker